Möte Strukturfondspartnerskap 15-16 december

Nästa partnerskapsmöte kommer att äga rum på Hennickehammar Herrgård i Filipstads kommun, Värmland, den 15-16 december 2015.

Kallelsen ligger under Handlingar.