Möte 15-16 december Hennickehammar Herrgård, Filipstads kommun

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige genomför årets sista prioriteringsmöte på Hennickehammar Herrgård, Filipstads kommun, den 15-16 december 2015.

Hennickehammar