Beslut om EU-bidrag till Dalarna, Värmland och Gävleborg

Vid Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Falun 15–16 december 2015 fattades beslut om 37 projekt som nu har fått ett positivt besked av partnerskapet. Runt 396 miljoner kronor går till 37 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Du kan läsa mer om beslutet här.