Arbetsutskottet prioriterade sex förstudier

EU-PENGAR TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND
Arbetsutskottet för Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige beslutade den 30 maj om 6 förstudier som nu har fått ett positivt besked av partnerskapet. 2,2 miljoner kronor går till förstudier som främst kommer att jobba med insatser som bidrar till koldioxidsnål ekonomi.

– Det är glädjande att många vill arbeta med frågor som bidrar till miljöförbättringar, säger Sune Ekbåge, ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

DALARNA
Kontaktperson: Region Dalarna Eric Boo, 023-77 70 64
Jonny Gahnskog, vice ordförande i partnerskapet, 0730-68 23 14

Hållbara transporter i leverantörsleden
Sökande: Jernkontoret
Kontaktperson: Nicklas Tarantino, 070-2007578
Sökt EU-belopp: 349 853 kronor
(medfinansiering från Högskolorna i Gävle och Dalarna samt privata företag)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 699 753 kronor

VÄRMLAND
Kontaktperson Region Värmland: Eva-Lena Östlin, 070-636 37 09
Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

Vision genusakademi för SME
Sökande: Karlstads universitet
Kontaktperson: Nina Kask, 070-3232585
Sökt EU-belopp: 400 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 200 000 kronor (övrig medfinansiering från Karlstads universitet 200 000 kronor)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 800 000 kronor

BioFuelS
Sökande: The Paper Province ekonomisk förening
Kontaktperson: Maria Hollander, 070-6211172
Sökt EU-belopp: 400 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 300 000 kronor (övrig medfinansiering från The paper province 100 000 kronor)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 800 000 kronor

Ett digitaliserat Värmland
Sökande: Stiftelsen Compare Karlstad Competence Area
Kontaktperson: Magnus Bårdén, 070-8155665
Sökt EU-belopp: 400 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 300 000 kronor (övrig medfinansiering från Compare 100 000 kronor)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 800 000 kronor

Klimatkompetens
Sökande: Stiftelsen Drivhuset
Kontaktperson: Åsa Eriksson, 0706-712871
Sökt EU-belopp: 400 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 200 000 kronor (övrig medfinansiering från Karlstads universitet 200 000 kronor)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 800 000 kronor

Internationalisering bland företag som bidrar till koldioxidsnål ekonomi
Sökande: Stiftelsen Life International Foundation For Eco
Kontaktperson: Marlene Gustavsson, 073-6257380
Sökt EU-belopp: 200 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 100 000 kronor (övrig privat medfinansiering 100 000 kronor)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 400 000 kronor