EU-MILJONER MED FOKUS PÅ INTEGRATION

116 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 15 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Flera av projekten är inriktade på integration av nyanlända. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Tällberg 14–15 december 2016.

DALARNA
Kontaktperson: Region Dalarna, Eric Boo, 023-77 70 64
Jonny Gahnskog, vice ordförande i partnerskapet, 0730-68 23 14

Breddad rekrytering
Sökande: Falu kommun
Kontaktperson: Linda Varga 023-82086
Sökt EU-belopp: 6 753 184 kronor
Medfinansiering av Falu kommun.
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde: Kompetensutveckling i Norra Mellansverige på integrationsområdet
Totalt: 9 007 843 kronor

Gamification of Dalarna
Sökande: Region Dalarna
Kontaktperson: Lotta Magnusson 023-777063
Sökt EU-belopp: 6 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 6 000 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 12 000 000 kronor

Kunskapsuppbyggnad för avancerad tillverkning inom stålrelaterad verksamhet – KATIS
Sökande: Jernkontoret
Kontaktperson: Jan Andersson, 076-8007733
Sökt EU-belopp: 4 650 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 2 325 000 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 2 325 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 9 300 000 kronor

Smart integration
Sökande: Industriellt utvecklingscenter Dalarna AB
Kontaktperson: Bosse Lilja, 0243-78477
Sökt EU-belopp: 1 555 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 1 355 000 kronor
(övrig medfinansering från Arbetsförmedlingen)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 3 110 000 kronor

GÄVLEBORG

Kontaktperson: Region Gävleborg Magdalena Berglin, 0703450971
Marie-Louise Dangardt, vide ordförande i partnerskapet, 070-414 12 50

Kompetens – idrottens framtid
Sökande: Gävleborgs idrottsförbund
Kontaktperson: Pia Hillgren, 070-3507548
Sökt EU-belopp: 7 104 949 kronor
Medfinansiering av idrottsförbunden i Gävleborg, Värmland, Västernorrland, Jämtland-Härjedalen samt SISU idrottsutbildarna Gävleborg.
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde:  Kompetensutveckling i Norra Mellansverige på integrationsområdet
Totalt: 9 503 425 kronor

Hållbara affärsrelationer (HAR) för innovativ regional affärsutveckling
Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Tommy Gerdemark 026-648826
Sökt EU-belopp: 4 000 092 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 3 863 977 kronor (medfinansiering sker även från Högskolan Gävle)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde:  Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 9 919 379 kronor

Snabbspårsfabriken
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Thomas Lundberg, 026-531513
Sökt EU-belopp: 5 498 259 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg och Arbetsförmedlingen.
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde:  Snabbare övergång till arbete för nyanlända i Norra Mellansverige
Totalt: 11 733 259 kronor

IFS 2.0
Sökande: ALMI Företagspartner Gävledala AB
Kontaktperson: Ida Andersson 026-663666
Sökt EU-belopp: 12 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 3 200 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 3 200 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 3 200 000 kronor
(medfinansiering sker även från Almi företagspartner GävleDala AB, Almi Företagspartner Värmland AB)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 24 000 000 kronor

VÄRMLAND

Kontaktperson Region Värmland: Bo-Josef Eriksson, 070-266 50 45
Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

LiV-spåret
Sökande: Landstinget i Värmland
Kontaktperson: Jörgen Byh, 0560-471 15
Sökt EU-belopp: 6 023 203 kronor
Medfinansiering av Landstinget i Värmland samt Arbetsförmedlingen.
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde:  Snabbare övergång till arbete för nyanlända i Norra Mellansverige
Totalt: 12 815 407 kronor

Värmlands nya
Sökande: Karlstads kommun
Kontaktperson: Jenni Fröling, 054-540 51 47
Sökt EU-belopp: 17 067 059 kronor
Medfinansiering av nio medverkande kommuner i Värmland.
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde:  Studiestöd för nyanlända ungdomar i Norra Mellansverige
Totalt: 22 799 339 kronor

AT-LAB regionalt laboratorium för additiv tillverkning vid Karlstads universitet
Sökande: Karlstads universitet
Kontaktperson: Pavel Krakhmalev, 054-700 20 36
Sökt EU-belopp: 6 925 112 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 3 462 558 kronor (övrig medfinansiering från Karlstads universitet)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 13 850 228 kronor

Match2Job
Sökande: Kristinehamns kommun
Kontaktperson: Berndt Jendrny, 0550-88006
Sökt EU-belopp: 17 978 780 kronor
Medfinansiering av åtta medverkande kommuner i Värmland samt Arbetsförmedlingen.
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde:  Insatser för nyanlända som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden
Totalt: 24 054 972 kronor

Forskningsmiljö för en hållbar skogsbaserad ekonomi
Sökande: Karlstads universitet
Kontaktperson: Lars Nilsson, 054-700 20 99
Sökt EU-belopp: 8 750 448 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 4 375 249 kronor (övrig medfinansiering från Karlstads universitet)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 17 500 946 kronor

Solar Värmland
Sökande: Karlstads universiteT
Kontaktperson: Markus Rinio, 054-700 1207
Sökt EU-belopp: 5 327 914 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 2 663 956 kronor (övrig medfinansiering från Karlstads universitet)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 10 655 826 kronor

Integration för tillväxt
Sökande: Säffle kommun
Kontaktperson: Pia Proper, 0533-681022
Sökt EU-belopp: 3 976 599 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 2 200 000 kronor (övrig medfinansiering från Årjängs, Filipstads, Säffle kommuner samt ett antal privata företag).
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 7 976 599 kronor