EU-MILJONER MED FOKUS PÅ INNOVATIONER OCH BREDBAND

156 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 14 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Flera av projekten är inriktade på att stödja innovationer samt att utveckla bredband i kommunerna. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Karlstad  30-31 maj 2017.

SPINN Science Park – Innovativ Nyskapande nod
Sökande: Dalarna Science park
Kontaktperson: Sture Ericsson 070-8262877
Sökt EU-belopp: 22 431 400 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 15 681 400 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 44 862 800 kronor

Smart industri Norra Mellansverige
Sökande: Region Dalarna
Kontaktperson: Monika Jönsson 023-77 70 96
Sökt EU-belopp: 7 217 448 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 1 572 483 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 1 572 483 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 1 572 483 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 14 434 897 kronor

Hållbara leverantörskedjor 2.0, Dalarna
Sökande: IUC – industriellt utvecklingscenter Dalarna AB
Kontaktperson: Bosse Lilja, 070-3450491
Sökt EU-belopp: 4 234 640 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 4 234 642 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 8 469 282 kronor

 

Innovationsnod Sandviken
Sökande: Sandvikens kommun
Kontaktperson: Lennart Söderberg 070-672 11 04
Sökt EU-belopp: 400 000 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 605 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 1 130 000 kronor

Industriautomaten och mm-vågor
Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Daniel Rönnow 026-64 85 93
Sökt EU-belopp: 389 851 kronor
Medfinansiering från Högskolan Gävle.
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde:  Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 779 703 kronor

Smart arena för innovation
Sökande: Acreo Swedish Ict AB
Kontaktperson: Torbjörn Jonsson, 070-211 08 08
Sökt EU-belopp: 9 980 371 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 9 980 371 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 19 960 742 kronor

Innovationsklivet
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Carina Åkerberg, 026-65 02 23
Sökt EU-belopp: 10 709 822 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 10 709 823 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 21 491 645 kronor

Regionalt exportcentrum Gävleborg
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Carina Åkerberg, 026-65 02 23
Sökt EU-belopp: 6 836 416 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 2 836 416 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 13 672 830 kronor

Fiber till Gävleborg 3
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Annika Aneklev, 073-077 82 12
Sökt EU-belopp: 28 163 900 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 1 453 323 kronor (övrig medfinansiering från kommuner och privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT
Totalt: 56 327 798 kronor

 

Genusakademi för SME
Sökande: Karlstad universitet
Kontaktperson: Ulf Mellström, 054-700 20 13
Sökt EU-belopp: 5 244 660 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 2 622 330 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 10 489 318 kronor

STIVI – steg för innovation i värmländsk industri
Sökande: IUC Stål & verkstad
Kontaktperson: Mattias Säfström, 072-227 44 82
Sökt EU-belopp: 7 589 998 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 4 980 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 15 179 998 kronor

Matchen 2017–2020
Sökande: Stiftelsen Drivhuset
Kontaktperson: Åsa Eriksson, 070-671 28 71
Sökt EU-belopp: 4 200 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 2 550 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 8 400 000 kronor

Bredbandsutbyggnad, del 3 i Värmland
Sökande: Region Värmland
Kontaktperson: Bo-Josef Eriksson, 054-701 10 46
Sökt EU-belopp: 44 359 566 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 22 254 783 kronor (övrig medfinansiering från kommuner och privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT
Totalt: 88 719 132 kronor

Värmland
Sökande: Ip-Only
Kontaktperson: Jörgen Lindholm, 018-843 10 00
Sökt EU-belopp: 4 477 492 kronor
Privat medfinansiering: 4 477 492 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT
Totalt: 8 954 984 kronor