Modell för kunskapsväxling skapar nya möjligheter för Sverige

Projektet Klimatsynk och Tillväxtverket beskriver den för Sverige nya modellen KTP som gör att en nyutexaminerad kan komma i ledande position och förändra. De besökte företaget DalaFrakt som minskar sina klimatutsläpp radikalt med hjälp av denna nya kunskap i företaget. Filmen handlar om regionalfondsprojektet KTP Energi i Norra Mellansverige som fått EU-finansiering via Tillväxtverket.