Strukturfondspartnerskapet möts den 6-7 december

Årets sista prioriteringsmöte för Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige genomförs den 6-7 december på Bergshotellet i Järvsö.