EU-miljoner med fokus på näringslivsutveckling och integration

193 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 21 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Flera av projekten är inriktade på att stödja näringslivsutveckling och integration. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Järvsö 6-7 december 2017.

Regionalt Näringslivscentrum Dalarna
Sökande: Region Dalarna
Kontaktperson: Hans Pontusson, 023-777 000
Sökt EU-belopp: 2 726 114 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 2 726 114 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 5 452 228 kronor

Ägarskifte utifrån ett helhetsperspektiv
Sökande: ALMI Företagspartner Gävledala AB
Kontaktperson: Agneta Wenell, 026-663 667
Sökt EU-belopp: 2 496 545 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 2 496 545 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 4 993 090 kronor

Invest in Dalarna Agency – För fler hållbara investeringar till Dalarna
Sökande: ALMI Företagspartner Gävledala AB
Kontaktperson: Maud Hallmans, 0243-488 860
Sökt EU-belopp: 4 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 4 234 642 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 8 000 000 kronor

Upphandlingsdialog Dalarna, UDD 2.0
Sökande: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Kontaktperson: Kerstin Angberg-Morgården, 010-225 0276
Sökt EU-belopp: 3 406 998 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 135 000 kronor (övrig medfinansiering från Landstinget Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, kommuner och privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 7 893 996 kronor

Encom II – Energy investments for competitive companies 2020
Sökande: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Kontaktperson: Marit Ragnarsson, 070-334 1065
Sökt EU-belopp: 20 000 000 kronor
Medfinansiering av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 40 000 000 kronor

Grön Agenda – Resurseffektivt och klimatsmart byggande och förvaltning i praktiken
Sökande: Byggdialog Dalarna
Kontaktperson: Åke Persson, 070-325 3002
Sökt EU-belopp: 6 090 849 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 5 550 850 kronor (övrig medfinansiering från Högskolan Dalarna, kommuner och privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 12 181 699 kronor

Vilka är vi?
Sökande: Avesta kommun
Kontaktperson: Birgitta Hägg, 0226-645 007
Sökt EU-belopp: 4 758 368 kronor
Medfinansiering av Avesta kommun, Avesta Vatten och Avlopp, Gamla Byn och Orsa kommun
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde: Kompetensutveckling för tillgängligare arbetsmarknad i Norra Mellansverige
Totalt: 10 124 979 kronor

Industriautomation och mm-vågor
Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Daniel Rönnow, 026-648 593
Sökt EU-belopp: 3 933 942 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 1 966 971 kronor (övrig medfinansiering från Högskolan i Gävle)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 8 027 883 kronor

Vinster för miljö, resursanvändning och ekonomi med ny avancerad teknik för kylning av metaller
Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Ulf Larsson, 026-648 791
Sökt EU-belopp: 4 858 930 kronor
Medfinansiering från Region Gävleborg: 1 500 000
Medfinansiering från Region Dalarna: 1 500 000 kronor (övrig medfinansiering från Vinnova, Högskolan i Gävle och privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 13 018 930 kronor

Regionala Alternativa Teknologier för Trafiken i X-län (RATT-X)
Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Karl Hillman, 070-191 4559
Sökt EU-belopp: 5 024 404 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 2 487 204 kronor (övrig medfinansiering från Högskolan i Gävle)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 10 048 812 kronor

Mervärdet
Sökande: Sandvikens kommun
Kontaktperson: Anna-Karin Markström, 026-241 653
Sökt EU-belopp: 6 592 460 kronor
Medfinansiering av Sandvikens kommun
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde: Kompetensutveckling för tillgängligare arbetsmarknad i Norra Mellansverige
Totalt: 14 170 880 kronor

eXtra stöd i Gävleborg
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Johannes Sjögren, 073-067 2967
Sökt EU-belopp: 39 001 134 kronor
Medfinansiering av kommuner i Gävleborgs län
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde: Öka övergångarna till arbete för kvinnor och män
Totalt: 52 004 628 kronor

Platsbaserade digitala upplevelser (PDU)
Sökande: Karlstad universitet
Kontaktperson: Lotta Braunerhielm, 054-700 2198
Sökt EU-belopp: 2 395 338 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 1 197 670 kronor (övrig medfinansiering från Karlstads universitet)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 4 790 678 kronor

Innovation Park 2.0
Sökande: Karlstad Innovation Park Ek. För.
Kontaktperson: Fredrik Lindroos, 070-278 7948
Sökt EU-belopp: 6 600 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 4 500 000 kronor (övrig medfinansiering från Landstinget i Värmland och kommuner)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 13 230 000 kronor

DigitalWell – en ledande innovationsmiljö för utveckling av digitala välfärdstjänster med systematisk användarinvolvering
Sökande: Stift Compare Karlstad Competence Area
Kontaktperson: Magnus Bårdén, 070-815 5665
Sökt EU-belopp: 10 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 5 700 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 1 500 000 kronor (övrig medfinansiering från Landstinget i Värmland, Landstinget Dalarna, Friskvården i Värmland, kommuner och privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 26 920 000 kronor

Business Värmland 2018-2020
Sökande: Karlstad Innovation Park Ek.För.
Kontaktperson: Göran Österman, 070-582 0527
Sökt EU-belopp: 9 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 7 500 000 kronor (övrig medfinansiering från kommuner)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 18 000 000 kronor

Lönsam tillväxt i Matregionen Värmland
Sökande: Nifa – branschfören för värmländska matföretag ek.för.
Kontaktperson: Anneli Romany Engström, 072-237 4775
Sökt EU-belopp: 3 790 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 2 100 000 kronor (övrig medfinansiering från Länsstyrelsen i Värmlands län, kommuner och privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 7 640 000 kronor

Agil tillväxt – en utvecklingsresa med Almi företagspartner Värmland
Sökande: ALMI Företagspartner Värmland AB
Kontaktperson: Anna Lundmark Lundbergh, 054-149 377
Sökt EU-belopp: 7 723 309 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 3 861 655 kronor (övrig medfinansiering från Almi företagspartner Värmland AB)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 15 446 619 kronor

Konkurrenskraftig Besöksnäring Värmland
Sökande: Visit Värmland Ekonomisk Fören
Kontaktperson: Jonas Jacobsson, 054-776 6001
Sökt EU-belopp: 7 768 735 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 6 991 859 kronor (övrig medfinansiering från privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 15 537 467 kronor

Cleantech Värmland, ”Internationalisering av koldioxidsnåla systemlösningar”
Sökande: Stift Life International Foundation For Eco
Kontaktperson: Marlene Gustavsson, 073-625 7380
Sökt EU-belopp: 4 688 277 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 3 000 000 kronor (övrig medfinansiering från kommuner och privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 9 388 277 kronor

Värmland tillsammans
Sökande: Karlstads kommun
Kontaktperson: Jennie Fröling, 054-540 4900
Sökt EU-belopp: 38 296 142 kronor
Medfinansiering av tio värmländska kommuner
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde: Öka övergångarna till arbete för kvinnor och män
Totalt: 51 168 148 kronor