EU-miljoner med fokus på näringslivsutveckling och miljösatsningar

89 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 13 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Flera av projekten är inriktade på att stödja näringslivsutveckling och miljösatsningar. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Rättvik 30-31 maj 2018.

Smart specialisering Norra Mellansverige II
Sökande: Region Dalarna
Kontaktperson: Monika Jönsson, 023 – 777 096
Sökt EU-belopp: 1 800 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 600 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 600 000 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 600 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 3 600 000 kronor

KTP Science
Sökande: Högskolan Dalarna
Kontaktperson: Johan Kostela, 023 – 778 146
Sökt EU-belopp: 7 522 723 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 2 100 593 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 2 100 593 kronor (övrig medfinansiering från Högskolan Dalarna)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 15 045 446 kronor

Hållbar och digital tjänsteinnovation i besöksnäringen i Dalarna
Sökande: Visit Dalarna AB
Kontaktperson: Lotta Magnusson, 023 – 874 74
Sökt EU-belopp: 7 420 270 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 7 420 272 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 14 840 542 kronor

Sverige Norden Europa Världen – Internationalisering av Dalarnas besöksnäring
Sökande: Visit Dalarna AB
Kontaktperson: Lotta Magnusson, 023 – 874 74
Sökt EU-belopp: 7 338 016 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 6 900 000 kronor (övrig medfinansiering från privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 16 488 016 kronor

CLIP 4.0
Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Lars Bengtsson, 026 – 648 802
Sökt EU-belopp: 10 325 555 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 4 646 518 kronor (övrig medfinansiering från kommuner och Högskolan i Gävle)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 20 651 152 kronor

Hållbar mat för framtiden
Sökande: Föreningen Matvärden
Kontaktperson: Karin Ånöstam, 070 – 379 9346
Sökt EU-belopp: 5 276 912 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 5 276 914 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 10 553 826 kronor

Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Mikael Lif, 070 – 590 8087
Sökt EU-belopp: 8 218 683 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg (1:1): 5 818 682 kronor (övrig medfinansiering från Högskolan i Gävle och Gästrike Återvinnare)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 16 437 366 kronor

Ramprojekt företagsstöd – Miljöinvesteringar i Gävleborg II
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Ann-Christin Gagge, 026 – 650 221
Sökt EU-belopp: 10 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 10 000 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer Totalt: 20 000 000 kronor

Verklighetslabb hållbara transportsystem
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Olle Wängsäter, 072 – 716 9481
Sökt EU-belopp: 4 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 4 000 000 kr
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 8 000 000 kronor

Karlstad Lean Factory genomförandefas (KLF2)
Sökande: Karlstads universitet
Kontaktperson: Leo De Vin, 054 – 700 2544
Sökt EU-belopp: 2 217 198 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 1 108 599 kronor (övrig medfinansiering från Karlstads universitet)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 4 434 397 kronor

Kooperativa lösningar för smart tillväxt – KLÖS
Sökande: Värmlandskooperativen ekonomisk förening
Kontaktperson: Leif Tyrén, 070 – 562 5637
Sökt EU-belopp: 2 907 212 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 1 725 000 kronor (övrig medfinansiering från privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 5 684 212 kronor

Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity
Sökande: RISE Innventia AB
Kontaktperson: Maria Hollander, 054 – 240 460
Sökt EU-belopp: 10 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 5 000 000 kronor
Medfinansiering av Näringslivssamverkan i Kristinehamn: 450 000 kronor (övrig medfinansiering från privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 20 000 000 kronor

Miljödriven tillväxt i Värmland
Sökande: Länsstyrelsen i Värmlands län
Kontaktperson: Björn Eiderbrant, 010 – 224 7325
Sökt EU-belopp: 12 302 920 kronor
Medfinansiering av Länsstyrelsen Värmland: 12 302 922 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 24 605 842 kronor