Nya mötesdatum för Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Nästa prioriteringsmöte för Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige genomförs den 18 december 2018 i Stockholm.

Första Strukturfondspartnerskapsmöte 2019 kommer att äga rum den 10 april. Mötet sker i Stockholm.