Prioriteringsmöte 27 maj

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges möte för prioritering av ESF-ansökningar den 27 maj 2020 kommer att ske digitalt på grund av den rådande situationen med Covid-19.

Mer information skickas ut till berörda.