Pressmeddelande 27 Maj 2020

EU-miljoner för att främja kompetensutveckling inom digitalisering och öka övergångarna till arbete eller studier.

Drygt 87 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 8 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Projekten handlar främst om att främja kompetensutveckling inom digitalisering och öka övergångarna till arbete eller studier i regionerna. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges digitala sammanträde den 27 maj 2020.

DALARNA

Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69

Jonny Gahnshag, vice ordförande i partnerskapet, 073-068 23 14

 

Framåt

Sökande: Älvdalens kommun

Kontaktperson: Frida Torsein, 0251-31232

Sökt EU-belopp: 2 033 981 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 1/1:1: Kompetensutveckling inom digitalisering i Norra Mellansverige

Totalt: 2 714 798 kr

GÄVLEBORG

Kontaktperson: Region Gävleborg Magdalena Berglin, 070-345 09 71

Marie-Louise Dangardt, vide ordförande i partnerskapet, 070-540 38 20

 

Digitalisering i praktiken

Sökande: Future Position X

Kontaktperson: Per Andersson, 070-9808860

Sökt EU-belopp: 8 545 432 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 1/1:1: Kompetensutveckling inom digitalisering i Norra Mellansverige

Totalt: 11 418 887 kr

 

Nya eXtra stöd i Gävleborg

Sökande: Region Gävleborg

Kontaktperson: Johannes Sjögren, 073-0672967

Sökt EU-belopp: 23 939 541 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 2/2:1: Öka övergångarna till arbete eller studier i Norra Mellansverige

Totalt: 50 935 193 kr

 

Digilo

Sökande: Affärskompetens Sverige

Kontaktperson: Sara Hellberg, 0733-865621

Sökt EU-belopp: 13 028 946 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 1/1:1: Kompetensutveckling inom digitalisering i Norra Mellansverige

Totalt: 17 444 927 kr

 

VÄRMLAND

Kontaktperson Region Värmland: Stina Sjölin, 072-469 0150

Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

 

KARD NMS

Sökande: IUC Stål & Verkstad

Kontaktperson: Mattias Säfström, 072-2274482

Sökt EU-belopp: 2 541 185 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 1/1:1: Kompetensutveckling inom digitalisering i Norra Mellansverige

Totalt: 3 389 127 kr

 

Värmlands arbetskraft 2.0

Sökande: Karlstad Kommun

Kontaktperson: Jennie Fröling, 054-5405105

Sökt EU-belopp: 12 923 135 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 2/2:1: Öka övergångarna till arbete eller studier i Norra Mellansverige

Totalt: 27 502 595 kr

 

Yrkesväg Värmland

Sökande: Länsstyrelsen i Värmland

Kontaktperson: Marie Andersson, 010-5405119

Sökt EU-belopp: 9 391 258 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 2/2:1: Öka övergångarna till arbete eller studier i Norra Mellansverige

Totalt: 19 980 115 kr

 

Stepstone

Sökande: Filipstads Kommun

Kontaktperson: Anne-Louise Izindre, 070-5157210

Sökt EU-belopp: 15 291 828 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 2/2:1: Öka övergångarna till arbete eller studier i Norra Mellansverige

Totalt: 32 679 186 kr