Prioriteringsmöte 16 december 2020

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges möte för prioritering av regionalfondsmedel och socialfondsmedel den 16 december 2020 kommer att ske digitalt på grund av rådande situation med Covid-19.

Mer information skickas ut till berörda.