PRESSMEDDELANDE

EU-miljoner för att stärka konkurrenskraft, innovation och hållbar utveckling i Norra Mellansverige

Drygt 45 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 14 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Projekten handlar främst om att på lång sikt främja hållbar utveckling, innovation och konkurrenskraft i regionerna. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges digitala sammanträde den 16 december 2020. 

DALARNA

Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69

Jonny Gahnshag, vice ordförande i partnerskapet, 0730-68 23 14

Utveckling av den offentliga affären, UDD 3.0

Sökande: Länsstyrelsen Dalarna

Kontaktperson: Kerstin Angberg-Morgården, 010-225 02 76

Sökt EU-belopp: 3 182 808 kronor

Offentlig medfinansiering: 3 082 808 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 6 365 616 kronor

 

Byhotell Albergo Dala

Sökande: Coompanion Dalarna Ekonomisk förening

Kontaktperson: Maria Stenis, 070-355 57 11

Sökt EU-belopp: 2 021 766 kronor

Offentlig medfinansiering: 1 910 787 kronor

Privat medfinansiering: 116 700 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 4 049 253 kronor

 

Energiinnovation 2.0

Sökande: Högskolan Dalarna

Kontaktperson: Mats Rönnelid, 023-77 87 12

Sökt EU-belopp: 3 391 800 kronor

Offentlig medfinansiering: 3 391 829 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Totalt: 6 783 629 kronor

 

Cirkulär klimatsmarta flöden

Sökande: Byggdialog Dalarna

Kontaktperson: Åke Persson, 070-325 30 02

Sökt EU-belopp: 3 971 989 kronor

Offentlig medfinansiering: 3 775 871 kronor

Privat medfinansiering: 627 250 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Totalt: 8 375 110 kronor

 

GÄVLEBORG

Kontaktperson: Region Gävleborg Magdalena Berglin, 070-345 09 71

Marie-Louise Dangardt, vice ordförande i partnerskapet, 070-414 12 50

 

Regional Utveckling för Tillämpning av Spetsforskning kring Avancerade Metallproduker (RUTSAM)

Sökande: Högskolan i Gävle

Kontaktperson: Ulf Larsson, 070-648 79 23

Sökt EU-belopp: 3 010 204 kronor

Offentlig medfinansiering: 3 010 202 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 6 020 406 kronor

 

Horizontal LAB

Sökande: Högskolan i Gävle

Kontaktperson: Mikael Scherdin, 026-64 84 91

Sökt EU-belopp: 1 519 892 kronor

Offentlig medfinansiering: 1 519 894 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Totalt: 3 039 786 kronor

 

Hållbara affärsrelationer för innovativa SMEs internationalisering (HARisi)

Sökande: Högskolan i Gävle

Kontaktperson: Agneta Sundström, 070-191 38 50

Sökt EU-belopp: 3 607 652 kronor

Offentlig medfinansiering: 3 607 654 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 7 215 306 kronor

 

Systemanalys av vätgaslösningar

Sökande: Högskolan i Gävle

Kontaktperson: Ola Eriksson, 070-180 06 72

Sökt EU-belopp: 4 316 580 kronor

Offentlig medfinansiering: 4 016 580 kronor

Privat medfinansiering: 300 000 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Totalt: 8 633 160 kronor

 

VÄRMLAND

Kontaktperson Region Värmland: Stina Sjölin, 072 469 0150

Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

 

Innovation Park 3.0

Sökande: Karlstad Innovation Park Ekonomisk förening

Kontaktperson: Fredrik Lindroos, 070-278 79 48

Sökt EU-belopp: 5 664 000 kronor

Offentlig medfinansiering: 5 664 400 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Totalt: 11 328 400 kronor

 

Etablering av Smart industricenter Värmland i Hagfors

Sökande: Uvåns näringslivscenter

Kontaktperson: Lars Sätterberg, 0563-187 76

Sökt EU-belopp: 1 414 183 kronor

Offentlig medfinansiering: 1 414 186 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Totalt: 2 828 369 kronor

 

Entreprenörskap i fokus

Sökande: Stiftelsen Drivhuset

Kontaktperson: Britt Lööv, 070-611 27 67

Sökt EU-belopp: 2 487 201 kronor

Offentlig medfinansiering: 2 002 000 kronor

Privat medfinansiering: 486 000 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 4 975 201 kronor

 

Solenergikluster för utveckling av innovationer, affärer och kompetens

Sökande: Glava Energy Center Ekonomisk Förening

Kontaktperson: Magnus Nilsson, 070-792 87 28

Sökt EU-belopp: 2 000 000 kronor

Offentlig medfinansiering: 1 000 000 kronor

Privat medfinansiering: 1 000 000 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Totalt: 4 000 000 kronor

 

LignInnovation

Sökande: RISE LignoDemo AB

Kontaktperson: Robert Gustavsson, 076-876 70 98

Sökt EU-belopp: 3 269 297 kronor

Offentlig medfinansiering: 2 090 000 kronor

Privat medfinansiering: 1 208 160 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Totalt: 6 567 457 kronor

 

Den digitala förflyttningen

Sökande: Stiftelsen Compare Karlstad Competence Area

Kontaktperson: Josephine Schapiro, 073-0262401

Sökt EU-belopp: 5 531 270 kronor

Offentlig och privat medfinansiering: 2 736 395 kronor

Fond: Europeiska socialfonden

Programområde 1/1:1 – Kompetensförsörjning

Totalt: 8 267 665 kronor

 

FAKTA – NORRA MELLANSVERIGE = VÄRMLAND, DALARNA, GÄVLEBORG

EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regionala utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2014–2020.

 

FAKTA – STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET FÖR NORRA MELLANSVERIGE

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Pengarna är fördelade på två fonder; ca 1,2 miljarder svenska kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och ca 600 miljoner svenska kronor Europeiska Socialfonden (ESF), som ska användas under perioden 2014–2020.

Ansökningarna ställs till myndigheterna, Tillväxtverket respektive ESF-rådet i Norra Mellansverige, som bereder ärendena.

Godkända ansökningar överlämnas till Strukturfondspartnerskapet, som samråder med regionförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Därefter tar partnerskapet ställning till om det aktuella projektet ska prioriteras eller inte.

Strukturfondspartnerskapets ställningstagande är bindande för myndigheterna. Efter det att strukturfondspartnerskapet antingen prioriterat eller inte prioriterat en projektansökan går ärendet tillbaka till respektive myndighet som fattar det formella beslutet.

 

KONTAKT

PAULA HOLST

Huvudsekreterare

REGION VÄRMLAND

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Box 1022, 651 15 Karlstad

Mobil 0707962801

paula.holst@regionvarmland.se