Prioriteringsmöte 23 april

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges möte för prioritering av regionalfondsmedel den 23 april 2021 kommer ske av arbetsutskottet i samråd med regionalt utvecklingsansvariga. Mötet kommer ske digitalt på grund av rådande situation med Covid-19.

Mer information skickas ut till berörda.