Pressmeddelande

EU-miljoner från React-EU i syfte att stärka omställningen i Sveriges små och medelstora företag efter pandemin i Norra Mellansverige.

React-EU, en satsning inom EU som en följd av pandemin för att stärka omställningsförmågan i Sveriges små och mellanstora företag, avsätter 64 miljoner kronor till regionala utvecklingsfonden i Norra Mellansverige. Medlen ska fördelas jämnt mellan Gävleborg, Dalarna och Värmland.

I ett inledande skede har Dalarna och Värmland sökt och beviljats drygt 8 miljoner av dessa React-EU medel till tre projekt, så kallade affärsutvecklingscheckar. Projekten ska, genom omställningscheckar inom internationalisering, digitalisering och grön omställning, bidra till en ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag i regionerna. Det beslutades av arbetsutskottet i samråd med regionalt utvecklingsansvariga i Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige den 23 april 2021.

Resterande medel kommer fördelas mellan de tre regionerna den 17 juni i år.

DALARNA

Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69

Jonny Gahnshag, vice ordförande i partnerskapet, 073-068 23 14

Omställningscheckar Dalarna

Sökande: Region Dalarna

Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69

Sökt EU-belopp: 2 000 000 kr

Offentlig medfinansiering: 0

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 2 000 000 kr

VÄRMLAND

Kontaktperson Region Värmland: Sandra Svennberg, 072-541 10 94

Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

Administration av affärsutvecklingscheckar 2020-2023

Sökande: Region Värmland

Kontaktperson: Björn Eiderbrant, 010-831 99 31

Sökt EU-belopp: 388 590 kr

Offentlig medfinansiering: 0

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 388 590 kr

Affärsutveckling Värmland DP

Sökande: Region Värmland

Kontaktperson: Björn Eiderbrant, 010-831 99 31

Sökt EU-belopp: 6 000 000 kr

Offentlig medfinansiering: 0

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 6 000 000 kr

KONTAKT

Sune Ekbåge

Ordförande Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Tel: 070-548 99 20

Epost: ekbage.sune@telia.com

Åsa Norrman

Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Region Dalarna

Myntgatan 2, 791 51 Falun

Tel: 072-740 45 82

Epost: asa.norrman@regiondalarna.se