Prioriteringsmöte 17 juni

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges möte för prioritering av Det nationella ERUF-programmet React-EU den 17 juni 2021 kommer ske av arbetsutskottet i samråd med regionalt utvecklingsansvariga. Mötet kommer ske digitalt på grund av rådande situation med Covid-19.

Mer information skickas ut till berörda.