Prioriteringsmöte 20 oktober 2021

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges möte för prioritering av PO1-medel den 20 oktober 2021 kommer ske digitalt på grund av rådande situation med Covid-19.

Mer information skickas ut till berörda.