Pressmeddelande

EU-miljoner för mer kompetensutveckling till sysselsatta i Norra Mellansverige

Drygt 8,5 miljoner kronor från EU:s strukturfond Europeiska socialfonden (ESF) fördelas på 3 projekt i Gävleborg och Värmland. Projekten handlar främst om att stärka arbetstagare individuellt för att bli attraktiva för arbetsgivare och arbetsmarknad i ett föränderligt arbetsliv. Projekten ska också bidra till att konkurrenskraften bland företagen i Norra Mellansverige ökar. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges digitala sammanträde den 20 oktober 2021. 

GÄVLEBORG

Kontaktperson Region Gävleborg: Magdalena Berglin, 070-345 09 71

Marie-Louise Dangardt, vide ordförande i partnerskapet, 070-540 38 20

Upplyftet

Sökande: Sandvikens kommun

Kontaktperson: Anna-Karin Markström, 026-241653

Sökt EU-belopp: 3 978 803 kr

Offentlig medfinansiering: 1 959 708 kr

Fond: Socialfonden

Insatsområde: 1/1:1

Totalt: 5 938 511 kr

VÄRMLAND

Kontaktperson Region Värmland: Sandra Svennberg, 072-541 10 94

Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

Butiker och boenden

Sökande: Filipstads kommun

Kontaktperson: Carola Ågren, 0590-612 15

Sökt EU-belopp: 2 823 228 kr

Offentlig och privat medfinansiering: 1 390 587 kr

Fond: Socialfonden

Insatsområde: 1/1:1

Totalt: 4 213 815 kr

Kompetenslyft Industri-21

Sökande: Stål och Verkstad

Kontaktperson: Mattias Säfström, 072-227 44 82

Sökt EU-belopp: 1 705 010 kr

Offentlig och privat medfinansiering: 839 763 kr         

Fond: Socialfonden

Insatsområde: 1/1:1

Totalt: 2 544 773 kr

KONTAKT

Sune Ekbåge 

Ordförande Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 

Tel: 070-548 99 20

Epost: ekbage.sune@telia.com

Åsa Norrman

Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Region Dalarna

Myntgatan 2, 791 51 Falun
Tel: 072-740 45 82
Epost: asa.norrman@regiondalarna.se

FAKTA – NORRA MELLANSVERIGE = VÄRMLAND, DALARNA, GÄVLEBORG

EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regionala utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2014–2020.

FAKTA – STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET FÖR NORRA MELLANSVERIGE

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Pengarna är fördelade på två fonder; ca 1,2 miljarder svenska kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och ca 600 miljoner svenska kronor Europeiska Socialfonden (ESF), som ska användas under perioden 2014–2020.

Ansökningarna ställs till myndigheterna, Tillväxtverket respektive ESF-rådet i Norra Mellansverige, som bereder ärendena.

Godkända ansökningar överlämnas till Strukturfondspartnerskapet, som samråder med regionförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Därefter tar partnerskapet ställning till om det aktuella projektet ska prioriteras eller inte.

Strukturfondspartnerskapets ställningstagande är bindande för myndigheterna. Efter det att strukturfondspartnerskapet antingen prioriterat eller inte prioriterat en projektansökan går ärendet tillbaka till respektive myndighet som fattar det formella beslutet.