Prioriteringsmöte 17 januari 2022

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges möte för prioritering av Det nationella ERUF-programmet React 2 den 17 januari 2022 kommer ske av arbetsutskottet. Mötet kommer ske digitalt på grund av rådande situation med Covid-19.

Mer information skickas ut till berörda.