Pressmeddelande

EU-miljoner för att främja långsiktig
hållbar utveckling, innovation och
konkurrenskraft i Norra Mellansverige

Drygt 37 miljoner kronor från EU:s strukturfond Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) fördelas på 37 förstudier och påfyllnadsprojekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Utlysningen blev möjlig genom en växelkursjustering som gav mer pengar till regionalfonden.

Ansökningarna fördelar sig på 13 förstudier och 24 påfyllnadsprojekt. Projekt och förstudier handlar främst om att på lång sikt främja hållbar utveckling, innovation och konkurrenskraft i regionerna. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges prioritering på det digitala sammanträdet den 29 mars 2022.

DALARNA
Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69
Abbe Ronsten, vice ordförande i partnerskapet, 070-128 68 26

Förstudie – Dalarnas test- och samverkansarena inom rörelse
Sökande: Stiftelsen Dalarna Science Park
Kontaktperson: Elin Holst Granlund, elin.holstgranlund@dalarnasciencepark.se
Sökt EU-belopp: 399 806 kr
Offentlig medfinansiering: 750 000 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation

Förstudie – Innovationsstödsystem Hälsa & Välfärd
Sökande: Stiftelsen Dalarna Science Park
Kontaktperson: Anna Torsgarden, anna.torsgarden@dalarnasciencpark.se
Sökt EU-belopp: 370 442 kr
Offentlig medfinansiering: 370 442 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation

Förstudie – Livsmedelsutveckling i Dalarna
Sökande: Stiftelsen Dalarna Science Park
Kontaktperson: David Levren, david.levren@dalarnasciencepark.se
Sökt EU-belopp: 400 000 kr
Offentlig medfinansiering: 600 000 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation

Smart specialisering i Norra Mellansverige II
Sökande: Region Dalarna
Kontaktperson: Anders Olsson, anders.olsson@regionvarmland.se
Sökt utökade EU-medel: 913 591 kr
Offentlig medfinansiering: 2 713 591 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation

Förstudie – Digital transformation i Dalarna
Sökande: Region Dalarna
Kontaktperson: Gärd Eriksson, gard.eriksson@regiondalarna.se
Sökt EU-belopp: 388 728 kr
Offentlig medfinansiering: 388 729 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft

Förstudie – Hållbart, hälsofrämjande och socialt byggande och boende i Dalarna
Sökande: Ludvika kommun
Kontaktperson: Johanna Ingre, johanna.ingre@ludvika.se
Sökt EU-belopp: 400 000 kr
Offentlig medfinansiering: 600 000 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft

Förstudie – Industriellt träbyggande
Sökande: Byggdialog Dalarna
Kontaktperson: Lisa Fröbel, lisa@4eu.se
Sökt EU-belopp: 400 000 kr
Offentlig medfinansiering: 500 000 kr
Privat medfinansiering: 100 000 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft

Förstudie – Jämställdhetsintegrering i Dalarnas näringsliv
Sökande: Högskolan Dalarna
Kontaktperson: Malin Karlsson, makr@du.se
Sökt EU-belopp: 369 884 kr
Offentlig medfinansiering: 369 884 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft

Byhotell Albergo Dala
Sökande: Coompanion Dalarna, Ekonomisk Förening
Kontaktperson: Maria Stenis, maria.stenis@coompanion.se
Sökt utökade EU-medel: 398 772 kr
Offentlig medfinansiering: 2 310 787 kr
Privat medfinansiering: 116 700 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft

Hållbar och Digital tjänsteinnovation i besöksnäringen i Dalarna
Sökande: Visit Dalarna AB
Kontaktperson: Tobias Heldt, the@du.se
Sökt utökade EU-medel: 750 000 kr
Offentlig medfinansiering: 8 170 270 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft

Industriell omställning
Sökande: Industriellt Utvecklingscenter Dalarna AB
Kontaktperson: Bosse Lilja, bosse.lilja@iucdalarna.se
Sökt EU-medel: 2 703 051 kr
Offentlig medfinansiering: 2 703 051 kr
Privat medfinansiering: 697 787 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft

K.R.O.K Dalarna
Sökande: Region Dalarna
Kontaktperson: Elisabet Christiansson, elisabet.christiansson@regiondalarna.se
Sökt utökade EU-medel: 3 116 226 kr
Offentlig medfinansiering: 3 116 226 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft

Sverige Norden Europa Världen Internationalisering av Dalarnas besöksnäring
Sökande: Visit Dalarna AB
Kontaktperson: Lotta Magnusson, lotta.magnusson@visitdalarna.se
Sökt utökade EU-medel: 750 000 kr
Offentlig medfinansiering: 7 650 000 kr
Privat medfinansiering: 1 500 000 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft

Ökad Handelskraft och Samverkan
Sökande: Falun Borlänge Regionen AB
Kontaktperson: Eva-Lena Palander, eva-lena.palander@fbregionen.se
Sökt utökade EU-medel: 330 671 kr
Offentlig medfinansiering: 3 523 974 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft

Förstudie – Biostrategi för energi- och klimatomställning
Sökande: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Kontaktperson: Anders Carlborg, anders.carlborg@lansstyrelsen.se
Sökt EU-belopp: 400 000 kr
Offentlig medfinansiering: 400 000 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål
ekonomi inom alla sektorer

Förstudie – Cirkulär ekonomi i Dalarna
Sökande: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Kontaktperson: Marit Ragnarsson, marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se
Sökt EU-belopp: 400 000 kr
Offentlig medfinansiering: 400 000 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål
ekonomi inom alla sektorer

DALARNA/GÄVLEBORG
Säker Virtuell Industri
Sökande: Sandvikens kommun
Kontaktperson: Sara Edin, sara.edin@sandviken.se
Sökt utökade EU-medel: 2 685 212 kr
Offentlig medfinansiering: 7 813 610 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation

GÄVLEBORG/DALARNA
Hållbar inkludering

Sökande: Sandvikens kommun
Kontaktperson: Malin Rogström, malin.rogstrom@sandviken.se
Sökt utökade EU-medel: 1 210 064 kr
Offentlig medfinansiering: 4 415 148 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft

DALARNA/VÄRMLAND
BIOINNO Skoglig bioekonomiinnovation i Dalarna och Värmland

Sökande: The Paper Province Ekonomisk Förening
Kontaktperson: Paul Nemes, p.nemes@paperprovince.com
Sökt utökade EU-medel: 1 150 000 kr
Offentlig medfinansiering: 8 002 500 kr
Privat medfinansiering: 100 000 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft

GÄVLEBORG
Kontaktperson Region Gävleborg: Magdalena Berglin, 070-345 09 71
Marie-Louise Dangardt, vide ordförande i partnerskapet, 070-540 38 20

Innovationsklivet
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Moniqa Klefbom, moniqa.klefbom@regiongavleborg.se
Sökt utökade EU-medel: 3 047 653 kr
Offentlig medfinansiering: 13 757 475 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation

Innovativt digitaliserat underhåll
Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Niclas Björsell, niclas.bjorsell@hig.se
Sökt utökade EU-medel: 415 274 kr
Offentlig medfinansiering: 3 627 599 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation

Upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Johan Welander, johan.welander@regiongavleborg.se
Sökt utökade EU-medel: 300 000 kr
Offentlig medfinansiering: 6 947 554 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation

Hållbar mat för framtiden
Sökande: Föreningen Matvärden
Kontaktperson: Nanna Jan-Ers, nanna@matvarden.se
Sökt utökade EU-medel: 1 987 532 kr
Offentlig medfinansiering: 7 264 445 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft

SPRINT X
Sökande: Movexum AB
Kontaktperson: Ulrika Malmqvist, ulrika@movexum.se
Sökt utökade EU-medel: 777 403 kr
Offentlig medfinansiering: 5 635 219 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft

BIOVÄX Gävleborg
Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Sandra Wright, sandra.wright@hig.se
Sökt utökade EU-medel: 598 688 kr
Offentlig medfinansiering: 3 910 405 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Enerlean
Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Ulf Larsson, ulf@hig.se
Sökt utökade EU-medel: 912 362 kr
Offentlig medfinansiering: 3 670 692 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Systemanalys av vätgaslösningar
Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Ola Eriksson, ola.eriksson@hig.se
Sökt utökade EU-medel: 998 121 kr
Offentlig medfinansiering: 5 014 702 kr
Privat medfinansiering: 300 000 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

VÄRMLAND
Kontaktperson Region Värmland: Sandra Svennberg, 072-541 10 94
Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

Förstudie – Social Innovation Värmland
Sökande: Karlstad Innovation Park ekonomisk förening
Kontaktperson: Anna-Karin Frykstedt, anna-karin.frykstedt@karlstadinnovationpark.se
Sökt EU-medel: 400 000 kr
Offentlig medfinansiering: 400 000 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation

Smart Arena för Innovation
Sökande: RISE Research Institutes of Sweden AB
Kontaktperson: Torbjörn Jonsson, torbjorn.jonsson@fiberopticvalley.com
Sökt utökade EU-medel: 986 866 kr
Offentlig medfinansiering: 10 116 926 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation

Förstudie – Grums väg till hållbar utveckling
Sökande: Grums kommun
Kontaktperson: Lisa, Gärdt, lisa.gardt@gmail.com
Sökt EU-belopp: 400 000 kr
Offentlig medfinansiering: 400 000 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft

Hållbar Export i Westra Wermland
Sökande: Säffle kommun
Kontaktperson: Pia Proper, pia.proper@saffle.se
Sökt utökade EU-medel: 634 586 kr
Offentlig medfinansiering: 4 825 000 kr
Privat medfinansiering: 515 000 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft

IndBygg – industriell träbyggnation
Sökande: The Paper Province Ekonomisk Förening
Kontaktperson: Gunnar Hellerström, g.hellerstrom@paperprovince.com
Sökt utökade EU-medel: 1 417 286 kr
Offentlig medfinansiering: 9 096 696 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft

Kooperativa lösningar för smart tillväxt, KLÖS
Sökande: Coompanion Värmland ekonomisk förening
Kontaktperson: Leif Tyrén, leif@varmland.coop
Sökt utökade EU-medel: 830 745 kr
Offentlig medfinansiering: 2 347 917 kr
Privat medfinansiering: 1 392 372 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft

Verksamt Värmland 2.0 – för ett inkluderande företagsfrämjande system
Sökande: Region Värmland
Kontaktperson: Anna Stålhammar, anna.stalhammar@regionvarmland.se
Sökt utökade EU-medel: 1 218 190 kr
Offentlig medfinansiering: 5 307 023 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft

Förstudie – För Fossilfria transporter i Värmland
Sökande: Rise, Research Institutes of Sweden AB
Kontaktperson: Stefan Ivarsson, stefan.ivarsson@ri.se
Sökt EU-belopp: 400 000 kr
Offentlig medfinansiering: 400 000 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Förstudie – Utveckla hållbart energisystem för Värmland genom smarta nät
Sökande: Glava Energy Center Ekonomisk förening
Kontaktperson: Magnus Nilsson, magnus.nilsson@arvika.se
Sökt EU-belopp: 400 000 kr
Offentlig medfinansiering: 400 000 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Miljödriven tillväxt i Värmland
Sökande: Region Värmland
Kontaktperson: Björn Eiderbrant, bjorn.eiderbrant@regionvarmland.se
Sökt utökade EU-medel: 3 774 018 kr
Offentlig medfinansiering: 16 076 941 kr
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

KONTAKT

Sune Ekbåge
Ordförande Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige
Tel: 070-548 99 20
Epost: ekbage.sune@telia.com

Åsa Norrman
Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige
Region Dalarna
Myntgatan 2, 791 51 Falun
Tel: 072-740 45 82
Epost: asa.norrman@regiondalarna.se

FAKTA – NORRA MELLANSVERIGE = VÄRMLAND, DALARNA, GÄVLEBORG
EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regionala utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2014–2020.

FAKTA – STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET FÖR NORRA MELLANSVERIGE
Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.
Pengarna är fördelade på två fonder; ca 1,2 miljarder svenska kronor Europeiska
Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och ca 600 miljoner svenska kronor Europeiska
Socialfonden (ESF), som ska användas under perioden 2014–2020.
Ansökningarna ställs till myndigheterna, Tillväxtverket respektive ESF-rådet i Norra
Mellansverige, som bereder ärendena.
Godkända ansökningar överlämnas till Strukturfondspartnerskapet, som samråder med regionförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Därefter tar partnerskapet ställning till om det aktuella projektet ska prioriteras eller inte. Strukturfondspartnerskapets ställningstagande är bindande för myndigheterna. Efter det att strukturfondspartnerskapet antingen prioriterat eller inte prioriterat en projektansökan går ärendet tillbaka till respektive myndighet som fattar det formella beslutet.