Kontakt

BIRGITTA NILSSON
Huvudsekreterare

REGION VÄRMLAND
Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige
Box 1022, 651 15 Karlstad, Sweden
Telefon +46 54 701 10 55
Mobil +46 72 203 94 18
birgitta.nilsson@regionvarmland.se

 

ÅSA HENRIKSEN
Kansli

REGION VÄRMLAND
Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige
Box 1022, 651 15 Karlstad, Sweden
Telefon +46 54 701 10 69
asa.henriksen@regionvarmland.se