Kontakt

BIRGITTA NILSSON
Huvudsekreterare

REGION VÄRMLAND
Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige
Box 1022, 651 15 Karlstad, Sweden
Telefon +46 54 701 10 55
Mobil +46 72 203 94 18
birgitta.nilsson@regionvarmland.se

 

SOFIA NIBBLÉN BERNDTSSON
Kansli

REGION VÄRMLAND
Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige
Box 1022, 651 15 Karlstad, Sweden
Telefon +46 54 701 10 04
Mobil +46 70 293 50 64
sofia.nibblen-berndtsson@regionvarmland.se