Länkar

FÖRVALTANDE MYNDIGHETER
Tillväxtverket Norra Mellansverige

ESF Norra Mellansverige

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR SOM REGLERAR STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET
Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder

Lag om Strukturfondspartnerskap

Europaparlamentets och rådets förordning

STYRANDE DOKUMENT
EU 2020

Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020

Operativt program för Norra Mellansverige – regionalfonden

Regional handlingsplan för Norra Mellansverige – socialfonden

Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020

Regional utvecklingsstrategi för Dalarna 2014-2020

Regional utvecklingsstrategi för Värmland 2014-2020

Socialfonden: Standard för jämställdhetsintegrering

European Commission: Frågor och svar om den nya socialfonden och globaliseringsfonden 2021-2027

Framstegstrappa för jämställd regional tillväxt