Pressmeddelande 27 Maj 2020

EU-miljoner för att främja kompetensutveckling inom digitalisering och öka övergångarna till arbete eller studier.

Drygt 87 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 8 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Projekten handlar främst om att främja kompetensutveckling inom digitalisering och öka övergångarna till arbete eller studier i regionerna. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges digitala sammanträde den 27 maj 2020.

DALARNA

Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69

Jonny Gahnshag, vice ordförande i partnerskapet, 073-068 23 14

 

Framåt

Sökande: Älvdalens kommun

Kontaktperson: Frida Torsein, 0251-31232

Sökt EU-belopp: 2 033 981 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 1/1:1: Kompetensutveckling inom digitalisering i Norra Mellansverige

Totalt: 2 714 798 kr

GÄVLEBORG

Kontaktperson: Region Gävleborg Magdalena Berglin, 070-345 09 71

Marie-Louise Dangardt, vide ordförande i partnerskapet, 070-540 38 20

 

Digitalisering i praktiken

Sökande: Future Position X

Kontaktperson: Per Andersson, 070-9808860

Sökt EU-belopp: 8 545 432 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 1/1:1: Kompetensutveckling inom digitalisering i Norra Mellansverige

Totalt: 11 418 887 kr

 

Nya eXtra stöd i Gävleborg

Sökande: Region Gävleborg

Kontaktperson: Johannes Sjögren, 073-0672967

Sökt EU-belopp: 23 939 541 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 2/2:1: Öka övergångarna till arbete eller studier i Norra Mellansverige

Totalt: 50 935 193 kr

 

Digilo

Sökande: Affärskompetens Sverige

Kontaktperson: Sara Hellberg, 0733-865621

Sökt EU-belopp: 13 028 946 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 1/1:1: Kompetensutveckling inom digitalisering i Norra Mellansverige

Totalt: 17 444 927 kr

 

VÄRMLAND

Kontaktperson Region Värmland: Stina Sjölin, 072-469 0150

Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

 

KARD NMS

Sökande: IUC Stål & Verkstad

Kontaktperson: Mattias Säfström, 072-2274482

Sökt EU-belopp: 2 541 185 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 1/1:1: Kompetensutveckling inom digitalisering i Norra Mellansverige

Totalt: 3 389 127 kr

 

Värmlands arbetskraft 2.0

Sökande: Karlstad Kommun

Kontaktperson: Jennie Fröling, 054-5405105

Sökt EU-belopp: 12 923 135 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 2/2:1: Öka övergångarna till arbete eller studier i Norra Mellansverige

Totalt: 27 502 595 kr

 

Yrkesväg Värmland

Sökande: Länsstyrelsen i Värmland

Kontaktperson: Marie Andersson, 010-5405119

Sökt EU-belopp: 9 391 258 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 2/2:1: Öka övergångarna till arbete eller studier i Norra Mellansverige

Totalt: 19 980 115 kr

 

Stepstone

Sökande: Filipstads Kommun

Kontaktperson: Anne-Louise Izindre, 070-5157210

Sökt EU-belopp: 15 291 828 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 2/2:1: Öka övergångarna till arbete eller studier i Norra Mellansverige

Totalt: 32 679 186 kr

Prioriteringsmöte 27 maj

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges möte för prioritering av ESF-ansökningar den 27 maj 2020 kommer att ske digitalt på grund av den rådande situationen med Covid-19.

Mer information skickas ut till berörda.

Prioriteringsmöte 22 April 2020

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges möte för prioritering av ERUF-ansökningar den 22 april 2020 kommer att ske digitalt på grund av den rådande samhällssituationen med Covid-19.

Mer information skickas ut till berörda.

EU-miljoner för att främja kompetensförsörjning, innovation och konkurrenskraft

Nästan 120 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 19 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Projekten handlar främst om att främja kompetensförsörjning, innovation och konkurrenskraft i regionerna. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Stockholm den 17 december 2019.

DALARNA
Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69
Jonny Gahnshag, vice ordförande i partnerskapet, 0730-68 23 14

Gamification of Dalarna steg II
Sökande: Visit Dalarna AB
Kontaktperson: Lotta Magnusson tel: 070- 520 79 59
Sökt EU-belopp: 6 350 588 kronor
Offentlig medfinansiering: 6 350 588 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 12 701 176 kronor

Hållbar tillväxt 2.0
Sökande: ALMI Företagspartner Gävledala AB
Kontaktperson: Ida Andersson, tel: 026-66 36 66
Sökt EU-belopp: 12 000 000 kronor
Offentlig medfinansiering: 12 000 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 24 000 000 kronor

Hållbart investeringsfrämjande genom strategisk samverkan
Sökande: Region Dalarna
Kontaktperson: Maud Hallmans, tel: 076-763 03 17
Sökt EU-belopp: 3 986 990 kronor
Offentlig medfinansiering: 3 986 991 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 7 973 981 kronor

Attraktiv Industri
Sökande: Falun Borlänge Regionen AB
Kontaktperson: Pierre Mörk, 0243248056
Sökt EU-belopp: 2 824 290 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde 1: Kompetensförsörjning
Totalt: 2 824 290 kronor

Hedermoramodellen
Sökande: Hedemora kommun
Kontaktperson: Lars Nilsson, 022534562
Sökt EU-belopp: 5 339 595 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde 2: Ökade övergångar till arbete
Totalt: 11 411 484 kronor

GÄVLEBORG
Kontaktperson: Region Gävleborg Magdalena Berglin, 070-345 09 71
Marie-Louise Dangardt, vide ordförande i partnerskapet, 070-414 12 50

Innovativt digitaliserat underhåll
Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Niclas Björsell, tel: 026-64 87 95,
Sökt EU-belopp: 3 212 323 kronor
Offentlig medfinansiering: 3 212 325 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 6 424 648 kronor

Upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Sigrid Pettersén, tel: 073-544 04 14
Sökt EU-belopp: 6 647 552 kronor
Offentlig medfinansiering: 6 647 554 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 13 295 106 kronor

Hållbar tillväxt 2.0
Sökande: ALMI Företagspartner Gävledala AB
Kontaktperson: Ida Andersson, tel: 026-66 36 66
Sökt EU-belopp: 12 000 000 kronor
Offentlig medfinansiering: 12 000 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 24 000 000 kronor

SPRINT-X
Sökande: Movexum AB
Kontaktperson: Ulrika Malmqvist [mailto:tel:%20070-750]tel: 070-750 22 56
Sökt EU-belopp: 4 668 641 kronor
Offentlig medfinansiering: 4 829 962 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 9 498 603 kronor

Enerlean
Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Patrik Thollander, tel: 070-388 15 79
Sökt EU-belopp: 2 758 329 kronor
Offentlig medfinansiering: 2 758 330 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 5 516 659 kronor

Yrkesutbildning i Hälsingland
Sökande: Hälsinglands utbildningsförbund
Kontaktperson: Klas Tallvid, tel: 070-3379781
Sökt EU-belopp: 4 863 789 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde 1: Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv
Totalt: 4 863 789 kronor

VÄRMLAND
Kontaktperson Region Värmland: Stina Sjölin, 072 469 0150
Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

IndBygg – Industriell träbyggnation
Sökande: The Paper Province Ekonomisk förening
Kontaktperson: Gunnar Hellerström, tel: 070-515 55 59
Sökt EU-belopp: 7 666 698 kronor
Offentlig medfinansiering: 5 153 076 kronor
Privat medfinansiering: 2 573 620 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 15 393 394 kronor

Utveckla och etablera Nyföretagarcentrum Södra Värmland
Sökande: Nyföretagarcentrum Södra Värmland
Kontaktperson: Cecilia Fjellman, tel: 054-18 26 10
Sökt EU-belopp: 1 470 000 kronor
Offentlig medfinansiering: 1 260 000 kronor
Privat medfinansiering: 225 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 2 955 000 kronor

Smart In Smart och Innovativ industri i Värmland/NMS
Sökande: IUC Stål & Verkstad
Kontaktperson: Mattias Säfström, tel: 072-227 44 82
Sökt EU-belopp: 7 437 812 kronor
Offentlig medfinansiering: 7 437 814
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 14 875 626 kronor

Stories from Värmland and the Nordics
Sökande: Karlstad Innovation Park ekonomisk förening
Kontaktperson: Fredrik Lindroos, tel: 070- 278 79 48
Sökt EU-belopp: 8 634 779 kronor
Offentlig medfinansiering: 4 777 389 kronor
Privat medfinansiering: 3 900 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 17 312 168 kronor

Bredbandsutbyggnad, del 4 I Värmland
Sökande: Region Värmland
Kontaktperson: Erik Larsson, tel: 0730-799829
Sökt EU-belopp: 8 906 585 kronor
Offentlig medfinansiering: 8 906 585 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 2: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
Totalt: 17 813 170 kronor

Ortsammanbindande bredbandsutbyggnad Nordmark – Stora Lönnhöjden
Sökande: IP-Only Networks AB
Kontaktperson: Maria Hasselgren, tel: 0766955745
Sökt EU-belopp: 5 537 500 kronor
Privat medfinansiering: 5 537 500 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 2: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
Totalt: 11 075 000 kronor

Industrirådet Värmland 2.0
Sökande: Karlstad Innovation Park ekonomisk förening
Kontaktperson: Boo Rundquist, tel: 0735330775
Sökt EU-belopp: 5 305 231 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde 1: Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv
Totalt: 5 305 231 kronor

Värmlands Arbetskraft
Sökande: Karlstad kommun
Kontaktperson: Jennie Fröling, 054-5405105
Sökt EU-belopp: 15 291 829 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde 2: Ökade övergångar till arbete
Totalt: 32 571 191 kronor

MOVE
Sökande: Filipstads kommun
Kontaktperson: Jim Frölander, 073-2703965
Sökt EU-belopp: 6 871 402 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde 2: Ökade övergångar till arbete
Totalt: 14 647 114 kronor

EU-miljoner för att stimulera kompetensförsörjning och främja sysselsättning

Nästan 70 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på fem projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Projekten handlar om att stimulera kompetensförsörjning och främja sysselsättning. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Stockholm den 10 april 2019.

DALARNA
Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69
Jonny Gahnshag, vice ordförande i partnerskapet, 0730-68 23 14

Sänk Trösklarna
Sökande: Borlänge kommun
Kontaktperson: Ulrika Hagen, 0243-743 83
Sökt EU-belopp: 5 401 001 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde: Ökade övergångar till arbete
Totalt: 11 539 226 kronor

Support framåt
Sökande: Falu kommun
Kontaktperson: Karin Perers, 023-822 04
Sökt EU-belopp: 5 533 439 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde: Ökade övergångar till arbete
Totalt: 11 781 136 kronor

GÄVLEBORG
Kontaktperson: Region Gävleborg Magdalena Berglin, 070-345 09 71
Marie-Louise Dangardt, vide ordförande i partnerskapet, 070-414 12 50

Omstart!
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Johannes Sjögren, 073-067 2967
Sökt EU-belopp: 25 000 470 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde: Ökade övergångar till arbete
Totalt: 53 191 966 kronor

IMFIS
Sökande: Sandvikens kommun
Kontaktperson: Johnny Sandgren, 026-241 916
Sökt EU-belopp: 3 125 134 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde: Ökade övergångar till arbete
Totalt: 6 703 020 kronor

VÄRMLAND
Kontaktperson Region Värmland: Bo-Josef Eriksson, 070-266 50 45
Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

Experio WorkLab
Sökande: Region Värmland
Kontaktperson: Ida Kullgren, 054-617 467
Sökt EU-belopp: 30 675 056 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde: Kompetensförsörjning
Totalt: 30 675 056 kronor

EU-miljoner med fokus på att stärka forskning och innovation och att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Nästan 39 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på nio projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Merparten av projekten handlar om att stärka forskning och innovation och att öka små och medelstora företags konkurrenskraft. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Stockholm den 18 december 2018.

Energiinnovation
Sökande: Högskolan Dalarna
Kontaktperson: Mats Rönnelid, 023-778 712
Sökt EU-belopp: 4 508 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 2 817 000 kronor (övrig medfinansiering från Högskolan i Dalarna)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 11 263 000 kronor

CeTLeR 2.0
Sökande: Högskolan Dalarna
Kontaktperson: Susanna Heldt-Cassel, 073-270 1652
Sökt EU-belopp: 2 560 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 1 500 000 kronor (övrig medfinansiering från Högskolan i Dalarna)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 7 900 000 kronor

KTP Energi 2.0
Sökande: Högskolan Dalarna
Kontaktperson: Per Edén, 070-369 8550
Sökt EU-belopp: 7 376 444 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 2 119 065 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 2 119 065 kronor (övrig medfinansiering från Högskolan Dalarna)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 14 752 890 kronor

Spatial Data Innovation
Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Stefan Seipel, 026-648 563
Sökt EU-belopp: 2 855 989 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 1 427 994 kronor (övrig medfinansiering från Högskolan i Gävle)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 5 711 978 kronor

Säker Virtuell Industri
Sökande: Sandvikens kommun
Kontaktperson: Britta Haag, 070-089 9659
Sökt EU-belopp: 3 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 3 485 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 1 500 000 kronor (övrig medfinansiering från kommuner)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 9 985 000 kronor

Siam 2.0 – Specialiserat innovations- och automationsstöd till små och medelstora metallinriktade verkstadsföretag
Sökande: Stål & Verkstad
Kontaktperson: Mattias Säfström, 072-227 4482
Sökt EU-belopp: 4 047 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 3 000 000 kronor (övrig medfinansiering från kommuner och privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 8 094 000 kronor

BIOINNO Skoglig bioekonomiinnovation i Dalarna och Värmland
Sökande: Paper Province
Kontaktperson: Paul Nemes, 072-549 9920
Sökt EU-belopp: 6 952 500 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 2 752 500 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 1 200 000 kronor (övrig medfinansiering från kommuner)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 13 905 000 kronor

Hållbar handelsutveckling i staden
Sökande: Filipstads kommun
Kontaktperson: Anne-Louise Izindre, 070-515 7210
Sökt EU-belopp: 3 520 750 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 1 200 000 kronor (övrig medfinansiering från kommuner och privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 7 128 250 kronor

Verksamt 2.0 – för ett inkluderande företagsfrämjande system
Sökande: Region Värmland – kommunalförbund
Kontaktperson: Helena Stor Hansson, 054-701 1058
Sökt EU-belopp: 4 088 826 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 4 088 827 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 8 177 653 kronor

EU-miljoner med fokus på näringslivsutveckling och miljösatsningar

89 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 13 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Flera av projekten är inriktade på att stödja näringslivsutveckling och miljösatsningar. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Rättvik 30-31 maj 2018.

Smart specialisering Norra Mellansverige II
Sökande: Region Dalarna
Kontaktperson: Monika Jönsson, 023 – 777 096
Sökt EU-belopp: 1 800 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 600 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 600 000 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 600 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 3 600 000 kronor

KTP Science
Sökande: Högskolan Dalarna
Kontaktperson: Johan Kostela, 023 – 778 146
Sökt EU-belopp: 7 522 723 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 2 100 593 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 2 100 593 kronor (övrig medfinansiering från Högskolan Dalarna)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 15 045 446 kronor

Hållbar och digital tjänsteinnovation i besöksnäringen i Dalarna
Sökande: Visit Dalarna AB
Kontaktperson: Lotta Magnusson, 023 – 874 74
Sökt EU-belopp: 7 420 270 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 7 420 272 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 14 840 542 kronor

Sverige Norden Europa Världen – Internationalisering av Dalarnas besöksnäring
Sökande: Visit Dalarna AB
Kontaktperson: Lotta Magnusson, 023 – 874 74
Sökt EU-belopp: 7 338 016 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 6 900 000 kronor (övrig medfinansiering från privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 16 488 016 kronor

CLIP 4.0
Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Lars Bengtsson, 026 – 648 802
Sökt EU-belopp: 10 325 555 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 4 646 518 kronor (övrig medfinansiering från kommuner och Högskolan i Gävle)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 20 651 152 kronor

Hållbar mat för framtiden
Sökande: Föreningen Matvärden
Kontaktperson: Karin Ånöstam, 070 – 379 9346
Sökt EU-belopp: 5 276 912 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 5 276 914 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 10 553 826 kronor

Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Mikael Lif, 070 – 590 8087
Sökt EU-belopp: 8 218 683 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg (1:1): 5 818 682 kronor (övrig medfinansiering från Högskolan i Gävle och Gästrike Återvinnare)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 16 437 366 kronor

Ramprojekt företagsstöd – Miljöinvesteringar i Gävleborg II
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Ann-Christin Gagge, 026 – 650 221
Sökt EU-belopp: 10 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 10 000 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer Totalt: 20 000 000 kronor

Verklighetslabb hållbara transportsystem
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Olle Wängsäter, 072 – 716 9481
Sökt EU-belopp: 4 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 4 000 000 kr
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 8 000 000 kronor

Karlstad Lean Factory genomförandefas (KLF2)
Sökande: Karlstads universitet
Kontaktperson: Leo De Vin, 054 – 700 2544
Sökt EU-belopp: 2 217 198 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 1 108 599 kronor (övrig medfinansiering från Karlstads universitet)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 4 434 397 kronor

Kooperativa lösningar för smart tillväxt – KLÖS
Sökande: Värmlandskooperativen ekonomisk förening
Kontaktperson: Leif Tyrén, 070 – 562 5637
Sökt EU-belopp: 2 907 212 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 1 725 000 kronor (övrig medfinansiering från privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 5 684 212 kronor

Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity
Sökande: RISE Innventia AB
Kontaktperson: Maria Hollander, 054 – 240 460
Sökt EU-belopp: 10 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 5 000 000 kronor
Medfinansiering av Näringslivssamverkan i Kristinehamn: 450 000 kronor (övrig medfinansiering från privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 20 000 000 kronor

Miljödriven tillväxt i Värmland
Sökande: Länsstyrelsen i Värmlands län
Kontaktperson: Björn Eiderbrant, 010 – 224 7325
Sökt EU-belopp: 12 302 920 kronor
Medfinansiering av Länsstyrelsen Värmland: 12 302 922 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 24 605 842 kronor

Commission gives new support to help industrial transition regions build resilient and low-carbon economies

Brussels, 12 December 2017

Today the Commission is announcing which regions in industrial transition will benefit from tailored support under a new EU-funded pilot action.

Hauts-de-France (FR), Norra Mellansverige (North-Middle Sweden) (SE), Piemonte (IT), Saxony (DE), Wallonia (BE): these 5 regions have been selected after a call for interest launched by the Commission in September 2017. Often with a strong heritage of carbon-intensive industries, these regions can face a lack of appropriate skills, high labour costs and deindustrialisation, which makes it difficult for them to harness fully the benefits of globalisation and technological change.

Commissioner for Regional Policy Corina Creţu said: The regions selected today share the same will to hold their own in a globalised economy, become innovation leaders, and contribute to the fight against climate change. They can count on the talents of their workers, businesses and researchers and on hands-on support from the EU.

The Commission-led pilot action will help these regions achieve economic transformation on the basis of their ”smart specialisation” assets, i.e. the regions’ niche areas of competitive strengths, with the aim to embrace innovation, decarbonisation, digitisation, and to develop the skills needed for the future.

These regions will now benefit from tailored assistance from Commission experts organised in ”regional” teams from several Commission departments and from the European Observatory for Clusters and Industrial Change. The experts will help the regions draw up economic transformation strategies, identify opportunities for interregional cooperation and exchange good practices.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) will assist the Commission and organise a series of seminars for the regions. Depending on specific regional needs and strengths, the Commission will hire external experts; they can be business consultants or specialists in managing the energy and climate change transition, for example.

The Commission sets aside €200,000 per region to cover the costs of the external expertise. The money comes from the European Regional Development Fund (ERDF). Up to €300,000 from the ERDF will then be available for each region to support the early implementation of the regional economic transformation strategies, subject to sufficient progress in their development.

Given the number of applications, the Commission will renew the call for interest this week, with a similar budget of up to €2.5 million from the ERDF to select 5 more regions. Regions have until 19 January 2018 to apply.

Next steps

The work with the partnerships will start in January 2018. Comprehensive strategies for regional transformation should be ready by the end of 2018 so that implementation can start in 2019.

This pilot action will feed into the reflection on Cohesion Policy support to economic modernisation and smart specialisation after 2020.

Background

Europe’s regions need to become more competitive and resilient in the context of major changes brought by globalisation. The industrial transition regions pilot action is part of a new set of actions presented by the Commission in July 2017, in order to take smart specialisation one step further and boost innovation in EU regions. It complements the Platform for Coal Regions in Transition launched yesterday by the Commission.

This announcement is part of Commission’s Action Plan for the Planet, which was unveiled at the One Planet Summit in Paris today. The Plan includes 10 transformative initiatives for a modern economy and a fair society. They are all reflected under the 10 political priorities of the Juncker Commission.

For more information

Structural Support Action for Coal and Carbon Intensive Regions

Factsheet – what is smart specialisation?

July 2017 Communication – Strengthening Innovation in Europe’s regions

July 2017 MEMO – Challenges ahead: boosting innovation-led growth in EU regions