PRESSMEDDELANDE

EU-miljoner för att stärka konkurrenskraft, innovation och hållbar utveckling i Norra Mellansverige

Drygt 45 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 14 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Projekten handlar främst om att på lång sikt främja hållbar utveckling, innovation och konkurrenskraft i regionerna. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges digitala sammanträde den 16 december 2020. 

DALARNA

Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69

Jonny Gahnshag, vice ordförande i partnerskapet, 0730-68 23 14

Utveckling av den offentliga affären, UDD 3.0

Sökande: Länsstyrelsen Dalarna

Kontaktperson: Kerstin Angberg-Morgården, 010-225 02 76

Sökt EU-belopp: 3 182 808 kronor

Offentlig medfinansiering: 3 082 808 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 6 365 616 kronor

 

Byhotell Albergo Dala

Sökande: Coompanion Dalarna Ekonomisk förening

Kontaktperson: Maria Stenis, 070-355 57 11

Sökt EU-belopp: 2 021 766 kronor

Offentlig medfinansiering: 1 910 787 kronor

Privat medfinansiering: 116 700 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 4 049 253 kronor

 

Energiinnovation 2.0

Sökande: Högskolan Dalarna

Kontaktperson: Mats Rönnelid, 023-77 87 12

Sökt EU-belopp: 3 391 800 kronor

Offentlig medfinansiering: 3 391 829 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Totalt: 6 783 629 kronor

 

Cirkulär klimatsmarta flöden

Sökande: Byggdialog Dalarna

Kontaktperson: Åke Persson, 070-325 30 02

Sökt EU-belopp: 3 971 989 kronor

Offentlig medfinansiering: 3 775 871 kronor

Privat medfinansiering: 627 250 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Totalt: 8 375 110 kronor

 

GÄVLEBORG

Kontaktperson: Region Gävleborg Magdalena Berglin, 070-345 09 71

Marie-Louise Dangardt, vice ordförande i partnerskapet, 070-414 12 50

 

Regional Utveckling för Tillämpning av Spetsforskning kring Avancerade Metallproduker (RUTSAM)

Sökande: Högskolan i Gävle

Kontaktperson: Ulf Larsson, 070-648 79 23

Sökt EU-belopp: 3 010 204 kronor

Offentlig medfinansiering: 3 010 202 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 6 020 406 kronor

 

Horizontal LAB

Sökande: Högskolan i Gävle

Kontaktperson: Mikael Scherdin, 026-64 84 91

Sökt EU-belopp: 1 519 892 kronor

Offentlig medfinansiering: 1 519 894 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Totalt: 3 039 786 kronor

 

Hållbara affärsrelationer för innovativa SMEs internationalisering (HARisi)

Sökande: Högskolan i Gävle

Kontaktperson: Agneta Sundström, 070-191 38 50

Sökt EU-belopp: 3 607 652 kronor

Offentlig medfinansiering: 3 607 654 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 7 215 306 kronor

 

Systemanalys av vätgaslösningar

Sökande: Högskolan i Gävle

Kontaktperson: Ola Eriksson, 070-180 06 72

Sökt EU-belopp: 4 316 580 kronor

Offentlig medfinansiering: 4 016 580 kronor

Privat medfinansiering: 300 000 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Totalt: 8 633 160 kronor

 

VÄRMLAND

Kontaktperson Region Värmland: Stina Sjölin, 072 469 0150

Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

 

Innovation Park 3.0

Sökande: Karlstad Innovation Park Ekonomisk förening

Kontaktperson: Fredrik Lindroos, 070-278 79 48

Sökt EU-belopp: 5 664 000 kronor

Offentlig medfinansiering: 5 664 400 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Totalt: 11 328 400 kronor

 

Etablering av Smart industricenter Värmland i Hagfors

Sökande: Uvåns näringslivscenter

Kontaktperson: Lars Sätterberg, 0563-187 76

Sökt EU-belopp: 1 414 183 kronor

Offentlig medfinansiering: 1 414 186 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Totalt: 2 828 369 kronor

 

Entreprenörskap i fokus

Sökande: Stiftelsen Drivhuset

Kontaktperson: Britt Lööv, 070-611 27 67

Sökt EU-belopp: 2 487 201 kronor

Offentlig medfinansiering: 2 002 000 kronor

Privat medfinansiering: 486 000 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 4 975 201 kronor

 

Solenergikluster för utveckling av innovationer, affärer och kompetens

Sökande: Glava Energy Center Ekonomisk Förening

Kontaktperson: Magnus Nilsson, 070-792 87 28

Sökt EU-belopp: 2 000 000 kronor

Offentlig medfinansiering: 1 000 000 kronor

Privat medfinansiering: 1 000 000 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Totalt: 4 000 000 kronor

 

LignInnovation

Sökande: RISE LignoDemo AB

Kontaktperson: Robert Gustavsson, 076-876 70 98

Sökt EU-belopp: 3 269 297 kronor

Offentlig medfinansiering: 2 090 000 kronor

Privat medfinansiering: 1 208 160 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Totalt: 6 567 457 kronor

 

Den digitala förflyttningen

Sökande: Stiftelsen Compare Karlstad Competence Area

Kontaktperson: Josephine Schapiro, 073-0262401

Sökt EU-belopp: 5 531 270 kronor

Offentlig och privat medfinansiering: 2 736 395 kronor

Fond: Europeiska socialfonden

Programområde 1/1:1 – Kompetensförsörjning

Totalt: 8 267 665 kronor

 

FAKTA – NORRA MELLANSVERIGE = VÄRMLAND, DALARNA, GÄVLEBORG

EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regionala utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2014–2020.

 

FAKTA – STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET FÖR NORRA MELLANSVERIGE

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Pengarna är fördelade på två fonder; ca 1,2 miljarder svenska kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och ca 600 miljoner svenska kronor Europeiska Socialfonden (ESF), som ska användas under perioden 2014–2020.

Ansökningarna ställs till myndigheterna, Tillväxtverket respektive ESF-rådet i Norra Mellansverige, som bereder ärendena.

Godkända ansökningar överlämnas till Strukturfondspartnerskapet, som samråder med regionförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Därefter tar partnerskapet ställning till om det aktuella projektet ska prioriteras eller inte.

Strukturfondspartnerskapets ställningstagande är bindande för myndigheterna. Efter det att strukturfondspartnerskapet antingen prioriterat eller inte prioriterat en projektansökan går ärendet tillbaka till respektive myndighet som fattar det formella beslutet.

 

KONTAKT

PAULA HOLST

Huvudsekreterare

REGION VÄRMLAND

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Box 1022, 651 15 Karlstad

Mobil 0707962801

paula.holst@regionvarmland.se

PRESSMEDDELANDE

EU-miljoner i syfte att lindra de negativa effekterna av Covid-19 hos små och medelstora företag i Norra Mellansverige

Drygt 37 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 6 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Projekten fokuserar på insatser riktade till små och medelstora företag i regionerna som syftar till att stötta företagen i rådande kris och lindra de negativa effekterna av Covid-19. Det beslutades av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige den 11 juni 2020.

DALARNA

Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69

Jonny Gahnshag, vice ordförande i partnerskapet, 073-068 23 14

 

Covid-19 hjälpa företagen inom besöksnäringen och KKN i Dalarna

Sökande: Visit Dalarna

Kontaktperson: Lotta Magnusson, 070 520 79 59

Sökt EU-belopp: 4 000 000 kr

Offentlig medfinansiering: 4 000 000 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: 3 – Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 8 000 000 kr

 

K.R.O.K

Sökande: Region Dalarna

Kontaktperson: Eva Lundin, 0766964617

Sökt EU-belopp: 8 600 000 kr

Offentlig medfinansiering: 8 600 000 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: 3 – Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 17 200 000 kr

GÄVLEBORG

Kontaktperson: Region Gävleborg Magdalena Berglin, 070-345 09 71

Marie-Louise Dangardt, vide ordförande i partnerskapet, 070-5403820

 

Vi ställer om!

Sökande: Region Gävleborg

Kontaktperson: Carina Åkerberg, 070-1912527

Sökt EU-belopp: 12 500 000 kr

Offentlig medfinansiering: 12 500 000 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: 3 – Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 25 000 000 kr

VÄRMLAND

Kontaktperson Region Värmland: Stina Sjölin, 072-469 0150

Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

 

Hållbar framtid – omställningsresa med Almi Värmland

Sökande: Almi Värmland

Kontaktperson: Anna Lundberg, 054-149377

Sökt EU-belopp: 2 997 920 kr

Offentlig medfinansiering: 2 997 921 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: 3 – Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 5 995 841 kr

 

Varmt välkommen! Livskraftig omställning i Värmlands besöksnäring och utveckling av livsmedelskedjan för lokala matentreprenörer 2020-2023

Sökande: Visit Värmland Ekonomisk förening

Kontaktperson: Mia Landin, 070-2024244

Sökt EU-belopp: 4 999 991 kr

Offentlig medfinansiering: 4 999 992 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: 3 – Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 9 999 983 kr

 

Ställ om – utökad rådgivning

Sökande: Karlstad Innovation Park

Kontaktperson: Per Myhrén, +46 (0)70 214 08 36

Sökt EU-belopp: 3 999 582 kr

Offentlig medfinansiering: 3 999 582 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: 3 – Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 7 999 164 kr

 

KONTAKT

Sune Ekbåge 

Ordförande Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Tel: 0705489920

Epost: ekbage.sune@telia.com

 

PAULA HOLST

Huvudsekreterare

REGION VÄRMLAND

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Box 1022, 651 15 Karlstad

Mobil 0707962801

paula.holst@regionvarmland.se

 

FAKTA – NORRA MELLANSVERIGE = VÄRMLAND, DALARNA, GÄVLEBORG

EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regionala utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2014–2020.

 

FAKTA – STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET FÖR NORRA MELLANSVERIGE

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Pengarna är fördelade på två fonder; ca 1,2 miljarder svenska kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och ca 600 miljoner svenska kronor Europeiska Socialfonden (ESF), som ska användas under perioden 2014–2020.

Ansökningarna ställs till myndigheterna, Tillväxtverket respektive ESF-rådet i Norra Mellansverige, som bereder ärendena.

Godkända ansökningar överlämnas till Strukturfondspartnerskapet, som samråder med regionförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Därefter tar partnerskapet ställning till om det aktuella projektet ska prioriteras eller inte.

Strukturfondspartnerskapets ställningstagande är bindande för myndigheterna. Efter det att strukturfondspartnerskapet antingen prioriterat eller inte prioriterat en projektansökan går ärendet tillbaka till respektive myndighet som fattar det formella beslutet.

Pressmeddelande 27 Maj 2020

EU-miljoner för att främja kompetensutveckling inom digitalisering och öka övergångarna till arbete eller studier.

Drygt 87 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 8 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Projekten handlar främst om att främja kompetensutveckling inom digitalisering och öka övergångarna till arbete eller studier i regionerna. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges digitala sammanträde den 27 maj 2020.

DALARNA

Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69

Jonny Gahnshag, vice ordförande i partnerskapet, 073-068 23 14

 

Framåt

Sökande: Älvdalens kommun

Kontaktperson: Frida Torsein, 0251-31232

Sökt EU-belopp: 2 033 981 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 1/1:1: Kompetensutveckling inom digitalisering i Norra Mellansverige

Totalt: 2 714 798 kr

GÄVLEBORG

Kontaktperson: Region Gävleborg Magdalena Berglin, 070-345 09 71

Marie-Louise Dangardt, vide ordförande i partnerskapet, 070-540 38 20

 

Digitalisering i praktiken

Sökande: Future Position X

Kontaktperson: Per Andersson, 070-9808860

Sökt EU-belopp: 8 545 432 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 1/1:1: Kompetensutveckling inom digitalisering i Norra Mellansverige

Totalt: 11 418 887 kr

 

Nya eXtra stöd i Gävleborg

Sökande: Region Gävleborg

Kontaktperson: Johannes Sjögren, 073-0672967

Sökt EU-belopp: 23 939 541 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 2/2:1: Öka övergångarna till arbete eller studier i Norra Mellansverige

Totalt: 50 935 193 kr

 

Digilo

Sökande: Affärskompetens Sverige

Kontaktperson: Sara Hellberg, 0733-865621

Sökt EU-belopp: 13 028 946 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 1/1:1: Kompetensutveckling inom digitalisering i Norra Mellansverige

Totalt: 17 444 927 kr

 

VÄRMLAND

Kontaktperson Region Värmland: Stina Sjölin, 072-469 0150

Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

 

KARD NMS

Sökande: IUC Stål & Verkstad

Kontaktperson: Mattias Säfström, 072-2274482

Sökt EU-belopp: 2 541 185 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 1/1:1: Kompetensutveckling inom digitalisering i Norra Mellansverige

Totalt: 3 389 127 kr

 

Värmlands arbetskraft 2.0

Sökande: Karlstad Kommun

Kontaktperson: Jennie Fröling, 054-5405105

Sökt EU-belopp: 12 923 135 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 2/2:1: Öka övergångarna till arbete eller studier i Norra Mellansverige

Totalt: 27 502 595 kr

 

Yrkesväg Värmland

Sökande: Länsstyrelsen i Värmland

Kontaktperson: Marie Andersson, 010-5405119

Sökt EU-belopp: 9 391 258 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 2/2:1: Öka övergångarna till arbete eller studier i Norra Mellansverige

Totalt: 19 980 115 kr

 

Stepstone

Sökande: Filipstads Kommun

Kontaktperson: Anne-Louise Izindre, 070-5157210

Sökt EU-belopp: 15 291 828 kr

Fond: Europeiska Socialfonden

Programområde/mål: 2/2:1: Öka övergångarna till arbete eller studier i Norra Mellansverige

Totalt: 32 679 186 kr

Prioriteringsmöte 27 maj

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges möte för prioritering av ESF-ansökningar den 27 maj 2020 kommer att ske digitalt på grund av den rådande situationen med Covid-19.

Mer information skickas ut till berörda.

Prioriteringsmöte 22 April 2020

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges möte för prioritering av ERUF-ansökningar den 22 april 2020 kommer att ske digitalt på grund av den rådande samhällssituationen med Covid-19.

Mer information skickas ut till berörda.

EU-miljoner för att främja kompetensförsörjning, innovation och konkurrenskraft

Nästan 120 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 19 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Projekten handlar främst om att främja kompetensförsörjning, innovation och konkurrenskraft i regionerna. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Stockholm den 17 december 2019.

DALARNA
Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69
Jonny Gahnshag, vice ordförande i partnerskapet, 0730-68 23 14

Gamification of Dalarna steg II
Sökande: Visit Dalarna AB
Kontaktperson: Lotta Magnusson tel: 070- 520 79 59
Sökt EU-belopp: 6 350 588 kronor
Offentlig medfinansiering: 6 350 588 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 12 701 176 kronor

Hållbar tillväxt 2.0
Sökande: ALMI Företagspartner Gävledala AB
Kontaktperson: Ida Andersson, tel: 026-66 36 66
Sökt EU-belopp: 12 000 000 kronor
Offentlig medfinansiering: 12 000 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 24 000 000 kronor

Hållbart investeringsfrämjande genom strategisk samverkan
Sökande: Region Dalarna
Kontaktperson: Maud Hallmans, tel: 076-763 03 17
Sökt EU-belopp: 3 986 990 kronor
Offentlig medfinansiering: 3 986 991 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 7 973 981 kronor

Attraktiv Industri
Sökande: Falun Borlänge Regionen AB
Kontaktperson: Pierre Mörk, 0243248056
Sökt EU-belopp: 2 824 290 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde 1: Kompetensförsörjning
Totalt: 2 824 290 kronor

Hedermoramodellen
Sökande: Hedemora kommun
Kontaktperson: Lars Nilsson, 022534562
Sökt EU-belopp: 5 339 595 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde 2: Ökade övergångar till arbete
Totalt: 11 411 484 kronor

GÄVLEBORG
Kontaktperson: Region Gävleborg Magdalena Berglin, 070-345 09 71
Marie-Louise Dangardt, vide ordförande i partnerskapet, 070-414 12 50

Innovativt digitaliserat underhåll
Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Niclas Björsell, tel: 026-64 87 95,
Sökt EU-belopp: 3 212 323 kronor
Offentlig medfinansiering: 3 212 325 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 6 424 648 kronor

Upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Sigrid Pettersén, tel: 073-544 04 14
Sökt EU-belopp: 6 647 552 kronor
Offentlig medfinansiering: 6 647 554 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 13 295 106 kronor

Hållbar tillväxt 2.0
Sökande: ALMI Företagspartner Gävledala AB
Kontaktperson: Ida Andersson, tel: 026-66 36 66
Sökt EU-belopp: 12 000 000 kronor
Offentlig medfinansiering: 12 000 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 24 000 000 kronor

SPRINT-X
Sökande: Movexum AB
Kontaktperson: Ulrika Malmqvist [mailto:tel:%20070-750]tel: 070-750 22 56
Sökt EU-belopp: 4 668 641 kronor
Offentlig medfinansiering: 4 829 962 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 9 498 603 kronor

Enerlean
Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Patrik Thollander, tel: 070-388 15 79
Sökt EU-belopp: 2 758 329 kronor
Offentlig medfinansiering: 2 758 330 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 5 516 659 kronor

Yrkesutbildning i Hälsingland
Sökande: Hälsinglands utbildningsförbund
Kontaktperson: Klas Tallvid, tel: 070-3379781
Sökt EU-belopp: 4 863 789 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde 1: Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv
Totalt: 4 863 789 kronor

VÄRMLAND
Kontaktperson Region Värmland: Stina Sjölin, 072 469 0150
Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

IndBygg – Industriell träbyggnation
Sökande: The Paper Province Ekonomisk förening
Kontaktperson: Gunnar Hellerström, tel: 070-515 55 59
Sökt EU-belopp: 7 666 698 kronor
Offentlig medfinansiering: 5 153 076 kronor
Privat medfinansiering: 2 573 620 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 15 393 394 kronor

Utveckla och etablera Nyföretagarcentrum Södra Värmland
Sökande: Nyföretagarcentrum Södra Värmland
Kontaktperson: Cecilia Fjellman, tel: 054-18 26 10
Sökt EU-belopp: 1 470 000 kronor
Offentlig medfinansiering: 1 260 000 kronor
Privat medfinansiering: 225 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 2 955 000 kronor

Smart In Smart och Innovativ industri i Värmland/NMS
Sökande: IUC Stål & Verkstad
Kontaktperson: Mattias Säfström, tel: 072-227 44 82
Sökt EU-belopp: 7 437 812 kronor
Offentlig medfinansiering: 7 437 814
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 14 875 626 kronor

Stories from Värmland and the Nordics
Sökande: Karlstad Innovation Park ekonomisk förening
Kontaktperson: Fredrik Lindroos, tel: 070- 278 79 48
Sökt EU-belopp: 8 634 779 kronor
Offentlig medfinansiering: 4 777 389 kronor
Privat medfinansiering: 3 900 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 17 312 168 kronor

Bredbandsutbyggnad, del 4 I Värmland
Sökande: Region Värmland
Kontaktperson: Erik Larsson, tel: 0730-799829
Sökt EU-belopp: 8 906 585 kronor
Offentlig medfinansiering: 8 906 585 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 2: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
Totalt: 17 813 170 kronor

Ortsammanbindande bredbandsutbyggnad Nordmark – Stora Lönnhöjden
Sökande: IP-Only Networks AB
Kontaktperson: Maria Hasselgren, tel: 0766955745
Sökt EU-belopp: 5 537 500 kronor
Privat medfinansiering: 5 537 500 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde 2: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
Totalt: 11 075 000 kronor

Industrirådet Värmland 2.0
Sökande: Karlstad Innovation Park ekonomisk förening
Kontaktperson: Boo Rundquist, tel: 0735330775
Sökt EU-belopp: 5 305 231 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde 1: Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv
Totalt: 5 305 231 kronor

Värmlands Arbetskraft
Sökande: Karlstad kommun
Kontaktperson: Jennie Fröling, 054-5405105
Sökt EU-belopp: 15 291 829 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde 2: Ökade övergångar till arbete
Totalt: 32 571 191 kronor

MOVE
Sökande: Filipstads kommun
Kontaktperson: Jim Frölander, 073-2703965
Sökt EU-belopp: 6 871 402 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde 2: Ökade övergångar till arbete
Totalt: 14 647 114 kronor

EU-miljoner för att stimulera kompetensförsörjning och främja sysselsättning

Nästan 70 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på fem projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Projekten handlar om att stimulera kompetensförsörjning och främja sysselsättning. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Stockholm den 10 april 2019.

DALARNA
Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69
Jonny Gahnshag, vice ordförande i partnerskapet, 0730-68 23 14

Sänk Trösklarna
Sökande: Borlänge kommun
Kontaktperson: Ulrika Hagen, 0243-743 83
Sökt EU-belopp: 5 401 001 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde: Ökade övergångar till arbete
Totalt: 11 539 226 kronor

Support framåt
Sökande: Falu kommun
Kontaktperson: Karin Perers, 023-822 04
Sökt EU-belopp: 5 533 439 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde: Ökade övergångar till arbete
Totalt: 11 781 136 kronor

GÄVLEBORG
Kontaktperson: Region Gävleborg Magdalena Berglin, 070-345 09 71
Marie-Louise Dangardt, vide ordförande i partnerskapet, 070-414 12 50

Omstart!
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Johannes Sjögren, 073-067 2967
Sökt EU-belopp: 25 000 470 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde: Ökade övergångar till arbete
Totalt: 53 191 966 kronor

IMFIS
Sökande: Sandvikens kommun
Kontaktperson: Johnny Sandgren, 026-241 916
Sökt EU-belopp: 3 125 134 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde: Ökade övergångar till arbete
Totalt: 6 703 020 kronor

VÄRMLAND
Kontaktperson Region Värmland: Bo-Josef Eriksson, 070-266 50 45
Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

Experio WorkLab
Sökande: Region Värmland
Kontaktperson: Ida Kullgren, 054-617 467
Sökt EU-belopp: 30 675 056 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde: Kompetensförsörjning
Totalt: 30 675 056 kronor

EU-miljoner med fokus på att stärka forskning och innovation och att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Nästan 39 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på nio projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Merparten av projekten handlar om att stärka forskning och innovation och att öka små och medelstora företags konkurrenskraft. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Stockholm den 18 december 2018.

Energiinnovation
Sökande: Högskolan Dalarna
Kontaktperson: Mats Rönnelid, 023-778 712
Sökt EU-belopp: 4 508 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 2 817 000 kronor (övrig medfinansiering från Högskolan i Dalarna)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 11 263 000 kronor

CeTLeR 2.0
Sökande: Högskolan Dalarna
Kontaktperson: Susanna Heldt-Cassel, 073-270 1652
Sökt EU-belopp: 2 560 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 1 500 000 kronor (övrig medfinansiering från Högskolan i Dalarna)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 7 900 000 kronor

KTP Energi 2.0
Sökande: Högskolan Dalarna
Kontaktperson: Per Edén, 070-369 8550
Sökt EU-belopp: 7 376 444 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 2 119 065 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 2 119 065 kronor (övrig medfinansiering från Högskolan Dalarna)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 14 752 890 kronor

Spatial Data Innovation
Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Stefan Seipel, 026-648 563
Sökt EU-belopp: 2 855 989 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 1 427 994 kronor (övrig medfinansiering från Högskolan i Gävle)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 5 711 978 kronor

Säker Virtuell Industri
Sökande: Sandvikens kommun
Kontaktperson: Britta Haag, 070-089 9659
Sökt EU-belopp: 3 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 3 485 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 1 500 000 kronor (övrig medfinansiering från kommuner)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 9 985 000 kronor

Siam 2.0 – Specialiserat innovations- och automationsstöd till små och medelstora metallinriktade verkstadsföretag
Sökande: Stål & Verkstad
Kontaktperson: Mattias Säfström, 072-227 4482
Sökt EU-belopp: 4 047 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 3 000 000 kronor (övrig medfinansiering från kommuner och privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 8 094 000 kronor

BIOINNO Skoglig bioekonomiinnovation i Dalarna och Värmland
Sökande: Paper Province
Kontaktperson: Paul Nemes, 072-549 9920
Sökt EU-belopp: 6 952 500 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 2 752 500 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 1 200 000 kronor (övrig medfinansiering från kommuner)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 13 905 000 kronor

Hållbar handelsutveckling i staden
Sökande: Filipstads kommun
Kontaktperson: Anne-Louise Izindre, 070-515 7210
Sökt EU-belopp: 3 520 750 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 1 200 000 kronor (övrig medfinansiering från kommuner och privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 7 128 250 kronor

Verksamt 2.0 – för ett inkluderande företagsfrämjande system
Sökande: Region Värmland – kommunalförbund
Kontaktperson: Helena Stor Hansson, 054-701 1058
Sökt EU-belopp: 4 088 826 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 4 088 827 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 8 177 653 kronor