Arbetsutskottet prioriterade sex förstudier

EU-PENGAR TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND
Arbetsutskottet för Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige beslutade den 30 maj om 6 förstudier som nu har fått ett positivt besked av partnerskapet. 2,2 miljoner kronor går till förstudier som främst kommer att jobba med insatser som bidrar till koldioxidsnål ekonomi.

– Det är glädjande att många vill arbeta med frågor som bidrar till miljöförbättringar, säger Sune Ekbåge, ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

DALARNA
Kontaktperson: Region Dalarna Eric Boo, 023-77 70 64
Jonny Gahnskog, vice ordförande i partnerskapet, 0730-68 23 14

Hållbara transporter i leverantörsleden
Sökande: Jernkontoret
Kontaktperson: Nicklas Tarantino, 070-2007578
Sökt EU-belopp: 349 853 kronor
(medfinansiering från Högskolorna i Gävle och Dalarna samt privata företag)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 699 753 kronor

VÄRMLAND
Kontaktperson Region Värmland: Eva-Lena Östlin, 070-636 37 09
Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

Vision genusakademi för SME
Sökande: Karlstads universitet
Kontaktperson: Nina Kask, 070-3232585
Sökt EU-belopp: 400 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 200 000 kronor (övrig medfinansiering från Karlstads universitet 200 000 kronor)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 800 000 kronor

BioFuelS
Sökande: The Paper Province ekonomisk förening
Kontaktperson: Maria Hollander, 070-6211172
Sökt EU-belopp: 400 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 300 000 kronor (övrig medfinansiering från The paper province 100 000 kronor)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 800 000 kronor

Ett digitaliserat Värmland
Sökande: Stiftelsen Compare Karlstad Competence Area
Kontaktperson: Magnus Bårdén, 070-8155665
Sökt EU-belopp: 400 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 300 000 kronor (övrig medfinansiering från Compare 100 000 kronor)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 800 000 kronor

Klimatkompetens
Sökande: Stiftelsen Drivhuset
Kontaktperson: Åsa Eriksson, 0706-712871
Sökt EU-belopp: 400 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 200 000 kronor (övrig medfinansiering från Karlstads universitet 200 000 kronor)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 800 000 kronor

Internationalisering bland företag som bidrar till koldioxidsnål ekonomi
Sökande: Stiftelsen Life International Foundation For Eco
Kontaktperson: Marlene Gustavsson, 073-6257380
Sökt EU-belopp: 200 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 100 000 kronor (övrig privat medfinansiering 100 000 kronor)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 400 000 kronor

 

 

 

Partnerskapet beslutade om ca 120 miljoner kronor

Vid strukturfondspartnerskapets möte i Gävle den 10-11 maj togs det beslut om nio projektansökningar för ca 120 miljoner kronor. Den största delen gick till bredbandssatsningar i Gävleborg, Dalarna och Värmland.

– Vi hoppas verkligen att de beviljade projekten kommer att bidra till företagens utveckling i regionen. Den största delen går till bredbandsutbyggnad vilket ju är en förutsättning för företagandet i regionen, säger Sune Ekbåge, ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

IMG_0090

Strukturfondspartnerskapet möts i Gävle 10-11 maj

Partnerskapets andra möte 2016 arrangeras i Gävle. Tillväxtverket och ESF-rådet kommer att presentera rapporter som visar hur långt programmen har kommit gällande målsättningarna. Det kommer att bli projektpresentation från ”Ung i Gävleborg” och information från Arbetsförmedlingen gällande ungdomsarbetslösheten i regionen. Förutom detta kommer partnerskapet att prioritera bland ett antal projektansökningar.

Årets första Strukturfondspartnerskapsmöte arrangerades i Stockholm

Årets första möte hade fokus på ohälsa och migration – två viktiga samhällsfrågor. Ledamöterna visade stort intresse när Eva Alner Liljedahl, Försäkringskassan Gävleborg, informerade om den höga sjukfrånvaron i Norra Mellansverige och när Per Adolfsson, Migrationsverket Mitt, gav en bild över den rådande flyktingsituationen. Med anledning av flyktingsituationen kommer regionalfonden och socialfonden att rikta sina kommande utlysningar för arbete med integrationsfrågor.