EU-MILJONER MED FOKUS PÅ INNOVATIONER OCH BREDBAND

156 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 14 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Flera av projekten är inriktade på att stödja innovationer samt att utveckla bredband i kommunerna. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Karlstad  30-31 maj 2017.

SPINN Science Park – Innovativ Nyskapande nod
Sökande: Dalarna Science park
Kontaktperson: Sture Ericsson 070-8262877
Sökt EU-belopp: 22 431 400 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 15 681 400 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 44 862 800 kronor

Smart industri Norra Mellansverige
Sökande: Region Dalarna
Kontaktperson: Monika Jönsson 023-77 70 96
Sökt EU-belopp: 7 217 448 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 1 572 483 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 1 572 483 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 1 572 483 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 14 434 897 kronor

Hållbara leverantörskedjor 2.0, Dalarna
Sökande: IUC – industriellt utvecklingscenter Dalarna AB
Kontaktperson: Bosse Lilja, 070-3450491
Sökt EU-belopp: 4 234 640 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 4 234 642 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 8 469 282 kronor

 

Innovationsnod Sandviken
Sökande: Sandvikens kommun
Kontaktperson: Lennart Söderberg 070-672 11 04
Sökt EU-belopp: 400 000 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 605 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 1 130 000 kronor

Industriautomaten och mm-vågor
Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Daniel Rönnow 026-64 85 93
Sökt EU-belopp: 389 851 kronor
Medfinansiering från Högskolan Gävle.
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde:  Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 779 703 kronor

Smart arena för innovation
Sökande: Acreo Swedish Ict AB
Kontaktperson: Torbjörn Jonsson, 070-211 08 08
Sökt EU-belopp: 9 980 371 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 9 980 371 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 19 960 742 kronor

Innovationsklivet
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Carina Åkerberg, 026-65 02 23
Sökt EU-belopp: 10 709 822 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 10 709 823 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 21 491 645 kronor

Regionalt exportcentrum Gävleborg
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Carina Åkerberg, 026-65 02 23
Sökt EU-belopp: 6 836 416 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 2 836 416 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 13 672 830 kronor

Fiber till Gävleborg 3
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Annika Aneklev, 073-077 82 12
Sökt EU-belopp: 28 163 900 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 1 453 323 kronor (övrig medfinansiering från kommuner och privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT
Totalt: 56 327 798 kronor

 

Genusakademi för SME
Sökande: Karlstad universitet
Kontaktperson: Ulf Mellström, 054-700 20 13
Sökt EU-belopp: 5 244 660 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 2 622 330 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 10 489 318 kronor

STIVI – steg för innovation i värmländsk industri
Sökande: IUC Stål & verkstad
Kontaktperson: Mattias Säfström, 072-227 44 82
Sökt EU-belopp: 7 589 998 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 4 980 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 15 179 998 kronor

Matchen 2017–2020
Sökande: Stiftelsen Drivhuset
Kontaktperson: Åsa Eriksson, 070-671 28 71
Sökt EU-belopp: 4 200 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 2 550 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 8 400 000 kronor

Bredbandsutbyggnad, del 3 i Värmland
Sökande: Region Värmland
Kontaktperson: Bo-Josef Eriksson, 054-701 10 46
Sökt EU-belopp: 44 359 566 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 22 254 783 kronor (övrig medfinansiering från kommuner och privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT
Totalt: 88 719 132 kronor

Värmland
Sökande: Ip-Only
Kontaktperson: Jörgen Lindholm, 018-843 10 00
Sökt EU-belopp: 4 477 492 kronor
Privat medfinansiering: 4 477 492 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT
Totalt: 8 954 984 kronor

EU-MILJONER MED FOKUS PÅ INTEGRATION

116 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 15 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Flera av projekten är inriktade på integration av nyanlända. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Tällberg 14–15 december 2016.

DALARNA
Kontaktperson: Region Dalarna, Eric Boo, 023-77 70 64
Jonny Gahnskog, vice ordförande i partnerskapet, 0730-68 23 14

Breddad rekrytering
Sökande: Falu kommun
Kontaktperson: Linda Varga 023-82086
Sökt EU-belopp: 6 753 184 kronor
Medfinansiering av Falu kommun.
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde: Kompetensutveckling i Norra Mellansverige på integrationsområdet
Totalt: 9 007 843 kronor

Gamification of Dalarna
Sökande: Region Dalarna
Kontaktperson: Lotta Magnusson 023-777063
Sökt EU-belopp: 6 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 6 000 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 12 000 000 kronor

Kunskapsuppbyggnad för avancerad tillverkning inom stålrelaterad verksamhet – KATIS
Sökande: Jernkontoret
Kontaktperson: Jan Andersson, 076-8007733
Sökt EU-belopp: 4 650 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 2 325 000 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 2 325 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 9 300 000 kronor

Smart integration
Sökande: Industriellt utvecklingscenter Dalarna AB
Kontaktperson: Bosse Lilja, 0243-78477
Sökt EU-belopp: 1 555 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 1 355 000 kronor
(övrig medfinansering från Arbetsförmedlingen)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 3 110 000 kronor

GÄVLEBORG

Kontaktperson: Region Gävleborg Magdalena Berglin, 0703450971
Marie-Louise Dangardt, vide ordförande i partnerskapet, 070-414 12 50

Kompetens – idrottens framtid
Sökande: Gävleborgs idrottsförbund
Kontaktperson: Pia Hillgren, 070-3507548
Sökt EU-belopp: 7 104 949 kronor
Medfinansiering av idrottsförbunden i Gävleborg, Värmland, Västernorrland, Jämtland-Härjedalen samt SISU idrottsutbildarna Gävleborg.
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde:  Kompetensutveckling i Norra Mellansverige på integrationsområdet
Totalt: 9 503 425 kronor

Hållbara affärsrelationer (HAR) för innovativ regional affärsutveckling
Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Tommy Gerdemark 026-648826
Sökt EU-belopp: 4 000 092 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 3 863 977 kronor (medfinansiering sker även från Högskolan Gävle)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde:  Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 9 919 379 kronor

Snabbspårsfabriken
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Thomas Lundberg, 026-531513
Sökt EU-belopp: 5 498 259 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg och Arbetsförmedlingen.
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde:  Snabbare övergång till arbete för nyanlända i Norra Mellansverige
Totalt: 11 733 259 kronor

IFS 2.0
Sökande: ALMI Företagspartner Gävledala AB
Kontaktperson: Ida Andersson 026-663666
Sökt EU-belopp: 12 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 3 200 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 3 200 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 3 200 000 kronor
(medfinansiering sker även från Almi företagspartner GävleDala AB, Almi Företagspartner Värmland AB)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 24 000 000 kronor

VÄRMLAND

Kontaktperson Region Värmland: Bo-Josef Eriksson, 070-266 50 45
Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

LiV-spåret
Sökande: Landstinget i Värmland
Kontaktperson: Jörgen Byh, 0560-471 15
Sökt EU-belopp: 6 023 203 kronor
Medfinansiering av Landstinget i Värmland samt Arbetsförmedlingen.
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde:  Snabbare övergång till arbete för nyanlända i Norra Mellansverige
Totalt: 12 815 407 kronor

Värmlands nya
Sökande: Karlstads kommun
Kontaktperson: Jenni Fröling, 054-540 51 47
Sökt EU-belopp: 17 067 059 kronor
Medfinansiering av nio medverkande kommuner i Värmland.
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde:  Studiestöd för nyanlända ungdomar i Norra Mellansverige
Totalt: 22 799 339 kronor

AT-LAB regionalt laboratorium för additiv tillverkning vid Karlstads universitet
Sökande: Karlstads universitet
Kontaktperson: Pavel Krakhmalev, 054-700 20 36
Sökt EU-belopp: 6 925 112 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 3 462 558 kronor (övrig medfinansiering från Karlstads universitet)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 13 850 228 kronor

Match2Job
Sökande: Kristinehamns kommun
Kontaktperson: Berndt Jendrny, 0550-88006
Sökt EU-belopp: 17 978 780 kronor
Medfinansiering av åtta medverkande kommuner i Värmland samt Arbetsförmedlingen.
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde:  Insatser för nyanlända som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden
Totalt: 24 054 972 kronor

Forskningsmiljö för en hållbar skogsbaserad ekonomi
Sökande: Karlstads universitet
Kontaktperson: Lars Nilsson, 054-700 20 99
Sökt EU-belopp: 8 750 448 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 4 375 249 kronor (övrig medfinansiering från Karlstads universitet)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 17 500 946 kronor

Solar Värmland
Sökande: Karlstads universiteT
Kontaktperson: Markus Rinio, 054-700 1207
Sökt EU-belopp: 5 327 914 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 2 663 956 kronor (övrig medfinansiering från Karlstads universitet)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 10 655 826 kronor

Integration för tillväxt
Sökande: Säffle kommun
Kontaktperson: Pia Proper, 0533-681022
Sökt EU-belopp: 3 976 599 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 2 200 000 kronor (övrig medfinansiering från Årjängs, Filipstads, Säffle kommuner samt ett antal privata företag).
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 7 976 599 kronor

 

 

Arbetsutskottet prioriterade sex förstudier

EU-PENGAR TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND
Arbetsutskottet för Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige beslutade den 30 maj om 6 förstudier som nu har fått ett positivt besked av partnerskapet. 2,2 miljoner kronor går till förstudier som främst kommer att jobba med insatser som bidrar till koldioxidsnål ekonomi.

– Det är glädjande att många vill arbeta med frågor som bidrar till miljöförbättringar, säger Sune Ekbåge, ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

DALARNA
Kontaktperson: Region Dalarna Eric Boo, 023-77 70 64
Jonny Gahnskog, vice ordförande i partnerskapet, 0730-68 23 14

Hållbara transporter i leverantörsleden
Sökande: Jernkontoret
Kontaktperson: Nicklas Tarantino, 070-2007578
Sökt EU-belopp: 349 853 kronor
(medfinansiering från Högskolorna i Gävle och Dalarna samt privata företag)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 699 753 kronor

VÄRMLAND
Kontaktperson Region Värmland: Eva-Lena Östlin, 070-636 37 09
Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

Vision genusakademi för SME
Sökande: Karlstads universitet
Kontaktperson: Nina Kask, 070-3232585
Sökt EU-belopp: 400 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 200 000 kronor (övrig medfinansiering från Karlstads universitet 200 000 kronor)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 800 000 kronor

BioFuelS
Sökande: The Paper Province ekonomisk förening
Kontaktperson: Maria Hollander, 070-6211172
Sökt EU-belopp: 400 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 300 000 kronor (övrig medfinansiering från The paper province 100 000 kronor)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 800 000 kronor

Ett digitaliserat Värmland
Sökande: Stiftelsen Compare Karlstad Competence Area
Kontaktperson: Magnus Bårdén, 070-8155665
Sökt EU-belopp: 400 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 300 000 kronor (övrig medfinansiering från Compare 100 000 kronor)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 800 000 kronor

Klimatkompetens
Sökande: Stiftelsen Drivhuset
Kontaktperson: Åsa Eriksson, 0706-712871
Sökt EU-belopp: 400 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 200 000 kronor (övrig medfinansiering från Karlstads universitet 200 000 kronor)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 800 000 kronor

Internationalisering bland företag som bidrar till koldioxidsnål ekonomi
Sökande: Stiftelsen Life International Foundation For Eco
Kontaktperson: Marlene Gustavsson, 073-6257380
Sökt EU-belopp: 200 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 100 000 kronor (övrig privat medfinansiering 100 000 kronor)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 400 000 kronor

 

 

 

Partnerskapet beslutade om ca 120 miljoner kronor

Vid strukturfondspartnerskapets möte i Gävle den 10-11 maj togs det beslut om nio projektansökningar för ca 120 miljoner kronor. Den största delen gick till bredbandssatsningar i Gävleborg, Dalarna och Värmland.

– Vi hoppas verkligen att de beviljade projekten kommer att bidra till företagens utveckling i regionen. Den största delen går till bredbandsutbyggnad vilket ju är en förutsättning för företagandet i regionen, säger Sune Ekbåge, ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

IMG_0090

Strukturfondspartnerskapet möts i Gävle 10-11 maj

Partnerskapets andra möte 2016 arrangeras i Gävle. Tillväxtverket och ESF-rådet kommer att presentera rapporter som visar hur långt programmen har kommit gällande målsättningarna. Det kommer att bli projektpresentation från ”Ung i Gävleborg” och information från Arbetsförmedlingen gällande ungdomsarbetslösheten i regionen. Förutom detta kommer partnerskapet att prioritera bland ett antal projektansökningar.

Årets första Strukturfondspartnerskapsmöte arrangerades i Stockholm

Årets första möte hade fokus på ohälsa och migration – två viktiga samhällsfrågor. Ledamöterna visade stort intresse när Eva Alner Liljedahl, Försäkringskassan Gävleborg, informerade om den höga sjukfrånvaron i Norra Mellansverige och när Per Adolfsson, Migrationsverket Mitt, gav en bild över den rådande flyktingsituationen. Med anledning av flyktingsituationen kommer regionalfonden och socialfonden att rikta sina kommande utlysningar för arbete med integrationsfrågor.