Årets första Strukturfondspartnerskapsmöte arrangerades i Stockholm

Årets första möte hade fokus på ohälsa och migration – två viktiga samhällsfrågor. Ledamöterna visade stort intresse när Eva Alner Liljedahl, Försäkringskassan Gävleborg, informerade om den höga sjukfrånvaron i Norra Mellansverige och när Per Adolfsson, Migrationsverket Mitt, gav en bild över den rådande flyktingsituationen. Med anledning av flyktingsituationen kommer regionalfonden och socialfonden att rikta sina kommande utlysningar för arbete med integrationsfrågor.

 

Givande strategimöte

Den 20 oktober genomförde partnerskapet ett strategimöte i Stockholm. Syftet var att gå igenom de regionala urvalsprinciper som ligger till grund för att ta beslut. Det blev en lyckad process som leddes av Anna Zingmark och Anna Hedman.
IMG_0028 IMG_0022