Pressmeddelande 2015-06-16

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND

Vid Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Falun 15–16 juni 2015 fattades beslut om sammanlagt drygt 307 miljoner kronor till 40 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland.

DALARNA

Kontaktperson: Region Dalarna Eric Boo, 023-77 70 64

Jonny Gahnskog, vice ordförande i partnerskapet, 0730-68 23 14

Destination Dalarna Innovativ tjänsteutveckling, fas II

Sökande: Region Dalarna

Kontaktperson: Lotta Magnusson 023-77 70 63

Sökt EU-belopp: 4 250 000 kronor

Medfinansiering av Region Dalarna: 4 250 000 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att stärka forskning, tekniskutveckling och innovation

Totalt: 8 500 000 kronor

Excellent Building Region

Sökande: Byggdialog Dalarna

Kontaktperson: Åke Persson 070-325 30 02

Sökt EU-belopp: 5 357 759 kronor

Medfinansiering av Region Dalarna: 1 692 859 kronor (övrig medfinansiering från Högskolan Dalarna, kommuner samt privat näringsliv)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att stärka forskning, tekniskutveckling och innovation

Totalt: 10 991 724 kr

Dala Sports Academy – från idé till innovation för hälsan

Sökande: Region Dalarna

Kontaktperson: Sofia Brorsson 0701-91 06 85

Sökt EU-belopp: 8 500 000 kr

Medfinansiering av Region Dalarna: 1 500 000 kronor (övriga medfinansierärer Falu kommun, Högskolan Dalarna)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att stärka forskning, tekniskutveckling och innovation

Totalt: 17 150 000 kronor

Kansliet Digitala Dalarna

Sökande: Länsstyrelsen i Dalarna

Kontaktperson: Joakim Holback, 070-698 82 25

Sökt EU-belopp: 1 299 565 kronor

Medfinansiering av Region Dalarna: 649 783 kronor (övriga medfinansiärer Länsstyrelsen i Dalarna)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka tillgång till, användning av och kvalitet på informations- och kommunikationsteknik

Totalt: 2 599 131 kronor

Almi Invest Norra Mellansverige Fond II (berör Dalarna, Värmland, Gävleborg)

Sökande: Almi Invest Norra Mellansverige AB

Kontaktperson: Ulf Green, 054-14 93 63

Sökt EU-belopp: 75 000 000 kronor

Medfinansiering av Region Dalarna: 12 500 000 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 300 000 000 kronor

Invest in Dalarna 2015-2017

Sökande: Almi företagspartner Gävledala AB

Kontaktperson: Johan Holmberg, 0243-48 88 61

Sökt EU-belopp: 3 770 196 kronor

Medfinansiering av Region Dalarna: 3 070 198 kronor (övrig medfinansering Almi)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 7 540 393 kronor

Hållbara leverantörskedjor

Sökande: Industriellt utvecklingscenter Dalarna AB

Kontaktperson: Bo Lilja 024-37 84 70

Sökt EU-belopp: 4 950 000 kronor

Medfinansiering av Region Dalarna: 2 400 000 kronor (övrig medfinansering Triple Steelix, IUC Dalarna AB)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 9 900 000 kronor

Win-Win

Sökande: Stiftelsen Teknikdalen

Kontaktperson: Sture Ericsson, 070-826 28 77

Sökt EU-belopp: 21 081 975 kronor

Medfinansiering av Region Dalarna: 10 281 975 kronor (övrig medfinansering Region Gävleborg, Falu kommun, Borlänge kommun, Vinnova)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 42 163 950 kronor

Ägarskiftescentrum

Sökande: Falun Borlänge regionen AB

Kontaktperson: Pernilla Löfling, 0243-24 80 44

Sökt EU-belopp: 4 009 401 kronor

Medfinansiering av Region Dalarna: 2 175 000 kronor (övrig medfinansering Falu kommun, Borlänge kommun)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 8 061 531 kronor

Internationalisering, export och försäljning fas II

Sökande: Region Dalarna

Kontaktperson: Lotta Magnusson, 023-77 70 63

Sökt EU-belopp: 6 700 000 kronor

Medfinansiering av Region Dalarna: 6 000 000 kronor (övrig medfinansering kommuner samt privat näringsliv)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 14 200 000 kronor

Eventkompetens

Sökande: Dalarnas idrottsförbund

Kontaktperson: Hans From, 070-538 06 33

Sökt EU-belopp: 8 443 974 kronor

Fond: Europeiska socialfonden

Vidareutveckling av Grön Kraft

Sökande: Hedemora-Garpenbergs församling

Sökt EU-belopp: 5 851 229 kr

Fond: Europeiska socialfonden

Programområde 2 Öka övergångarna till arbete mål 1

Kontaktperson: Per Jonsson 0225-25 70 32

Kompetensbyrån 2.0 för socialt företagande

Sökande: Samarkand 2015

Sökt EU-belopp: 6 142 875 kronor

Fond: Europeiska socialfonden

Programområde 2 Öka övergångarna till arbete mål 3

Kontaktperson: Lars Lindblom 0240-860 40

GÄVLEBORG

Kontaktperson: Region Gävleborg Maria Gelin Axelsson, 026-65 02 03

Marie-Louise Dangardt, vide ordförande i partnerskapet, 070-414 12 50

Clip 3.0 Innovativa miljöer för hållbar logistik och innovation produktion

Sökande: Högskolan i Gävle

Kontaktperson: Lars Bengtsson 026-64 88 02

Sökt EU-belopp: 9 035 276 kronor

Medfinansiering av Region Gävleborg: 5 078 217 kronor (övrig medfinansering Högskolan i Gävle, Gävle och Sandvikens kommuner)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att stärka forskning, tekniskutveckling och innovation

Totalt: 19 855 691 kronor

Hållbar IT

Sökande: Sandvikens kommun

Kontaktperson: Britta Haag 026-24 17 57

Sökt EU-belopp: 9 741 035 kronor

Medfinansiering av Region Gävleborg: 5 000 000 kronor (övrig medfinansering Region Dalarna, Sandvikens kommun)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att stärka forskning, tekniskutveckling och innovation

Totalt: 21 521 885 kronor

Almi Invest Norra Mellansverige Fond II (berör Dalarna, Värmland, Gävleborg)

Sökande: Almi Invest Norra Mellansverige AB

Kontaktperson: Ulf Green, 054-14 93 63

Sökt EU-belopp: 75 000 000 kronor

Medfinansiering av Region Gävleborg: 12 500 000 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 300 000 000 kronor

Etableringsprojekt

Sökande: Region Gävleborg

Kontaktperson: Moncia Järnkvist 026-65 02 46

Sökt EU-belopp: 8 894 647 kronor

Medfinansiering av Region Gävleborg: 8 894 646 kr

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 17 789 293 kronor

Smak av Gävleborg

Sökande: Region Gävleborg

Kontaktperson: Karin Ånöstam, 070-379 93 46

Sökt EU-belopp: 5 391 190 kronor

Medfinansiering av Region Gävleborg: 5 391 190 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 10 782 280 kronor

Gävleborgs affärskvinnor

Sökande: Företagarnas Service i Gävleborg AB

Kontaktperson: Agneta Påhlin, 070-666 27 41

Sökt EU-belopp: 1 545 850 kronor

Medfinansiering av Region Gävleborg: 1 245 850 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 3 091 700 kronor

The regional Innovation Internationalization Project (TRIIP)

Sökande: Future position X

Kontaktperson: Johan Bång, 026-61 44 00

Sökt EU-belopp: 10 000 000 kronor

Medfinansiering av Region Gävleborg: 1 500 000 kronor (övriga medfinansiärer Vinnova, privat)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 20 000 000 kronor

Förbättrad energieffektivisering för stärkt konkurrenskraft och ökad hållbarhet bland Gävleborgs SME via implementering av tjänste- och produktinnovationer inom industriella energisystem

Sökande: Högskolan Gävle

Kontaktperson: Bahram Moshfegh 0708-46 46 47

Sökt EU-belopp: 3 002 882 kronor

Medfinansiering av Region Gävleborg: 1 501 442 kronor (övrig medfinansiering Högskolan i Gävle)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Totalt: 6 005 764 kronor

Utveckling av regionala affärspotentialer med impinging jet som bas

Sökande: Jernkontoret

Kontaktperson: Patrick Olsson 0290-77 18 06

Sökt EU-belopp: 3 614 538 kronor

Medfinansiering av Region Gävleborg: 1 209 186 kronor (övrig medfinansiering Vinnova, Högskolan i Gävle)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Totalt: 7 229 085 kronor

Från vision till verkstad

Sökande: Länsstyrelsen Gävleborg

Sökt EU-belopp: 5 196 747 kronor

Fond: Europeiska socialfonden

Programområde 2 Öka övergångarna till arbete

Kontaktperson: Rina Näslund 010-225 14 87

VÄRMLAND

Kontaktperson Region Värmland: Eva-Lena Östlin, 070-636 37 09

Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

Innovation Park

Sökande: Karlstad Innovation Park ek.förening

Kontaktperson: Mats Williams, 070-627 49 42

Sökt EU-belopp: 4 500 000 kronor

Medfinansiering av Region Värmland: 4 500 000 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Totalt: 9 000 000 kronor

Klimatsmart innovation

Sökande: The Paper Province Ekonomisk Förening

Kontaktperson: Maria Hollander, 070-621 11 72

Sökt EU-belopp: 6 209 150 kronor

Medfinansiering av Region Värmland: 2 175 000 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att stärka forskning, tekniskutveckling och innovation

Totalt:12 418 300 kronor

Nordic Digital Health Center ”En testbädd i verkligheten”

Sökande: Stiftelsen Compare

Kontaktperson: Ulf Lidberg, 070-581 63 32

Sökt EU-belopp: 3 750 000 kronor

Medfinansiering av Region Värmland: 2 000 000 kronor (övrig medfinansiering Karlstads kommun, Karlstads universitet, Landstinget i Värmland)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka tillgång till, användning av och kvalitet på informations- och kommunikationsteknik

Totalt: 7 500 000 kronor

Business Värmland

Sökande: Stiftelsen Compare

Kontaktperson: Göran Österman 070-582 05 27

Sökt EU-belopp: 6 000 000 kronor

Medfinansiering av Region Värmland: 6 000 000 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 12 000 000 kronor

Almi Invest Norra Mellansverige Fond II (berör Dalarna, Värmland, Gävleborg)

Sökande: Almi Invest Norra Mellansverige AB

Kontaktperson: Ulf Green, 054-14 93 63

Sökt EU-belopp: 75 000 000 kronor

Medfinansiering av Region Värmland: 12 500 000 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 300 000 000 kronor

Hållbar besöksnäring i Värmland

Sökande: Visit Värmland ek.förening

Kontaktperson: Laila Gibson, 054-776 60 01

Sökt EU-belopp: 4 975 000 kronor

Medfinansiering av Region Värmland: 3 955 000 kr (övrig finansiering Visit Värmland)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 9 950 000 kronor

Matregion Värmland (MRV)

Sökande: Nordic Innovation Food Arena ek.förening

Kontaktperson: Anneli Romany Engström, 0722-37 47 75

Sökt EU-belopp: 3 627 500 kronor

Medfinansiering av Region Värmland: 2 022 000 kronor (övrig finansiering Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstads kommun)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 7 255 000 kronor

Ung Idé – Värmland

Sökande: Communicare

Kontaktperson: Jeanette Fredberg, 076-040 96 37

Sökt EU-belopp: 6 948 031 kronor

Medfinansiering av Region Värmland: 3 373 500 kronor (övrig finansiering kommunerna i Värmland)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 13 914 000 kronor

Kooperativt företagande för inkluderande tillväxt

Sökande: Värmlandskooperativen ek.förening

Kontaktperson: Leif Tyrén, 054-18 37 40

Sökt EU-belopp: 2 709 991 kronor

Medfinansiering av Region Värmland: 1 508 300 kr (övrig finansiering privat näringsliv)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 5 419 991 kronor

Motorsport för tillväxt

Sökande: Uvåns Näringslivcente AB

Kontaktperson: Glenn Olsson, 070-269 10 68

Sökt EU-belopp: 4 050 000 kronor

Medfinansiering av Region Värmland: 3 600 000 kronor (övrig finansiering kommuner och Svenska Rallyt)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 8 100 000 kronor

Tillväxt och Lönsamhet – Rådgivning för befintliga företag

Sökande: Almi Företagspartner Värmland AB

Kontaktperson: Anna Lundmark Lundbergh, 054-14 93 77

Sökt EU-belopp: 6 765 000 kr

Medfinansiering av Region Värmland: 2 750 000 kronor (övrig finansiering kommunerna i Värmland)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 14 307 000 kronor

Westra Wermland Export

Sökande: Säffle kommun

Kontaktperson: Pia Proper, 0533-68 10 22

Sökt EU-belopp: 5 278 000 kronor

Medfinansiering av Region Värmland: 300 000 kronor (övrig finansiering kommuner och privat näringsliv)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 10 556 000 kronor

Tillväxtmotorn

Sökande: Stiftelsen Inova i Wermland

Kontaktperson: Anette Rhudin, 070-601 32 77

Sökt EU-belopp: 3 500 201 kronor

Medfinansiering av Region Värmland: 2 500 000 kronor (övrig finansiering kommuner och privat näringsliv)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 7 000 400 kronor

Inova 2020:1

Sökande: Stiftelsen Inova i Wermland

Kontaktperson: Britt Lööv, 054-54 54 00

Sökt EU-belopp: 8 250 000 kronor

Medfinansiering av Region Värmland: 2 700 000 kronor (övrig finansiering Karlstad kommun, Karlstads universitet, Stiftelsen Alfa)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 16 500 000 kronor

Drivkraft

Sökande: Stiftelsen Drivhuset

Kontaktperson: Åsa Eriksson, 0706-71 28 71

Sökt EU-belopp: 3 600 000 kronor

Medfinansiering av Region Värmland: 1 800 000 kronor (övrig finansiering Karlstad kommun, Karlstads universitet, Ljungbersfonden)

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Totalt: 7 200 000 kronor

Innovation Vattenkraft 2.0

Sökande: Kristinehamns kommun

Kontaktperson: Dan Thörewik, 0550-858 15

Sökt EU-belopp: 2 512 987 kronor

Medfinansiering av Region Värmland: 1 160 000 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde: Att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi

Totalt: 6 004 037 kronor

Affärskraft Värmland 2.0

Sökande: Handelskammaren Värmland

Sökt EU-belopp: 14 179 808 kr

Medfinansiering av Region Värmland:

Fond: Europeiska socialfonden

Programområde 1 Kompetensförsörjning

Kontaktperson: Helena Englund 054-22 14 81

Porten

Sökande: Karlstad kommun

Sökt EU-belopp: 8 957 565 kr

Fond: Europeiska socialfonden

Programområde 2 Öka övergångarna till arbete

Kontaktperson: Meta Fredriksson-Monfelt, 054-540 50 44

YTTERLIGARE TRE PROJEKT

Tre av partnerskapet prioriterade projekt kommer att skickas till övervakningskommittén som tar det slutgiltiga beslutet. Detta på grund av att projekten har aktiviteter som ingår i andra programområden. De tre projekten är:

FOV SPIK

Den nya stål- och metallindustrin

Begsslagssatsningen Kultur och Turism 4B

––––––––––––––––––––––––––––––––

NORRA MELLANSVERIGE = VÄRMLAND, DALARNA, GÄVLEBORG
EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regional utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2014–2020.

FAKTA – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN
Projekt inom programmet ska finansieras inom något av fyra insatsområden. Siffrorna i procent anger hur stor del av EU-pengarna i programmet som ska gå till respektive insatsområde.

  • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (23 procent).
  • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (30 procent).
  • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft (31 procent).
  • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (16 procent).

FAKTA – EUROPEISKA SOCIALFONDEN
Fondens övergripande mål är att skapa en väl fungerande arbetsmarknad och för att på sikt öka sysselsättningen. Detta gör man genom att främja kompetensutveckling och motverka utanförskap inom följande tre programområden:

  • Kompetensförsörjning
  • Öka övergångarna till arbete
  • Sysselsättningsinitiativet för unga

Vid dagens sammanträde prioriterades totalt sex projekt. Den totala summan EU-medel som fördelas är 15,1 miljoner kronor.

FAKTA – STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET FÖR NORRA MELLANSVERIGE
Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland, som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Pengarna är fördelade på två fonder. Omkring 1,2 miljarder svenska kronor finns i Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och 600 miljoner svenska kronor i Europeiska Socialfonden (ESF), som ska användas under perioden 2014–2020.

Ansökningarna ställs till myndigheterna, Tillväxtverket respektive ESF-rådet i Norra Mellansverige, som bereder ärendena.

Godkända ansökningar överlämnas till Strukturfondspartnerskapet, som samråder med regionförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Därefter tar partnerskapet ställning till om det aktuella projektet ska prioriteras eller inte.

Strukturfondspartnerskapets ställningstagande är bindande för myndigheterna. Efter det att strukturfondspartnerskapet antingen prioriterat eller inte prioriterat en projektansökan går ärendet tillbaka till respektive myndighet som fattar det formella beslutet.

KONTAKT

BIRGITTA NILSSON

Huvudsekreterare

REGION VÄRMLAND

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Box 1022, 651 15 Karlstad, Sweden

Tel. +46 54 701 10 55

Mobil +46 72 203 94 18

birgitta.nilsson@regionvarmland.se