Pressmeddelande 2015-12-16

Beslut om EU-bidrag till Dalarna, Värmland och Gävleborg

Vid Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Filipstad 15–16 december 2015 fattades beslut om 37 projekt som nu har fått ett positivt besked av partnerskapet. Runt 396 miljoner kronor går till 37 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland.

– Det är glädjande att se så många idéer och initiativ som kommer att få människor i arbete och som kommer att skapa utveckling i vår region, säger Sune Ekbåge, ordförande i Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige.

DALARNA
Kontaktperson: Region Dalarna Eric Boo, 023-77 70 64
Jonny Gahnskog, vice ordförande i partnerskapet, 0730-68 23 14

Smart specialisering – starka företag i Norra Mellansverige
Sökande: Region Dalarna
Kontaktperson: Monika Jönsson 023-777096
Sökt EU-belopp: 4 300 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 1 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 1 000 000 kronor
Medfinansering av Region Värmland: 1 000 000 kronor
(övrig medfinansering från Karlstads universitet och Högskolorna i Gävle och Dalarna)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 8 600 000 kronor

ADMA 2016-18
Sökande: Stiftelsen Teknikdalen
Kontaktperson: Stefan Jansson 072-2007635
Sökt EU-belopp: 2 830 445 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 2 830 445 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 5 660 890 kronor

GRIPnu – Garpenberg research infrastructure project for neutrinos
Sökande: Hedemora näringsliv AB
Kontaktperson: Inger Wilstrand, 070-2243113
Sökt EU-belopp: 380 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 190 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 760 600 kronor

Fiberutbyggnad i Dalarna 2015-2018
Sökande: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Kontaktperson: Anders Oksvold 010-2250457
Sökt EU-belopp: 58 272 617 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 1 637 554 kronor (medfinansiering sker även från länstyrelsen i Dalarnas län samt kommuner i Dalarna)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde:  Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (IKT)
Totalt: 117 980 234 kronor

Företagsutveckling – 7 kommuner i samverkan
Sökande: Älvdalens kommun
Kontaktperson: Karin Ljudén, 0251-31226
Sökt EU-belopp: 5 413 300 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 2 027 050 kronor (medfinansering sker även från ett flertal kommuner i Dalarna)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde:  Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 10 984 100 kronor

KTP Smart specialisering – hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv
Sökande: Högskolan Dalarna
Kontaktperson: Per Edén, 070-3698550
Sökt EU-belopp: 8 486 184 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 1 984 501 kronor (medfinansering sker även från högskolan Dalarna)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde:  Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 16 972 368 kronor

Hållbart Västerbergslagen – Nätverk för hållbar utveckling och ökad SMF konkurrenskraft
Sökande: AB Samarkand 2015
Kontaktperson: Lars Lindblom, 0240-86040
Sökt EU-belopp: 1 059 934 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 746 510 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde:  Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 2 119 872 kronor

Förstudie med test av tjänsteinnovation inom KKN (kulturella och kreativa näringar) för ökad hälsa
Sökande: Landstinget Dalarna
Kontaktperson: Theresia Holmstedt Jensen, 070 5397417
Sökt EU-belopp: 198 340 kronor
Medfinansiering av Landstinget Dalarna: 198 340 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde:  Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 396 680 kronor

Flera hållbara företag i tillväxt
Sökande: ALMI Företagspartner GävleDala AB
Kontaktperson: Maud Hallman, 0243-488860
Sökt EU-belopp: 14 800 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 2 882 355 kronor
Medfinansering av Region Gävleborg: 2 882 355 kronor
(medfinansering sker även från ALMI)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde:  Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 29 600 000 kronor

Energikompetenscentrum – Etablering av kunskapsområdet energieffektiv samhällsbyggnad
Sökande: Högskolan Dalarna
Kontaktperson: Mats Rönnelid, 023-778712
Sökt EU-belopp: 6 094 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 3 720 000 kronor
(medfinansering sker även från Högskolan Dalarna)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde:  Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Totalt: 12 190 000 kronor

KTP Energi – Hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv
Sökande: Högskolan i Dalarna
Kontaktperson: Per Edén, 023-778550
Sökt EU-belopp:13 754 906 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 3 067 201 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 3 067 200 kronor
(medfinansiering sker även från Högskolan Dalarna)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde:Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Totalt: 27 509 813 kronor

Encom 2020 – Energy investments for competitive companies 2020
Sökande: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Kontaktperson: Mikael Selander, 070-2668154
Sökt EU-belopp:20 000 000 kronor
Medfinansiering av Länsstyrelsen Dalarnas län: 20 000 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Totalt: 40 000 000 kronor

Plugga Klart 1
Sökande: Region Dalarna
Kontaktperson: Göran Ehn, 023-777082
Sökt EU-belopp: 6 490 370 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde: Kompetensutveckling för sysselsatta i Norra Mellansverige
Totalt: 13 813 131 kronor

Jämställt – Hela tiden
Sökande: Länsstyrelsen Dalarna
Kontaktperson: Elisabeth Holm, 010-2250386
Sökt EU-belopp: 7 160 809 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde: Kompetensutveckling för sysselsatta i Norra Mellansverige
Totalt: 15 277 857 kronor

Plugga Klart 2
Sökande: RegionDalarna
Kontaktperson: Göran Ehn, 023-777082
Sökt EU-belopp: 22 387 643 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde: Motverka skolavhopp för unga i Norra Mellansverige
Totalt: 47 828 354 kronor

Framgången
Sökande: Falu kommun
Kontaktperson: Karin Peres, 023-82204
Sökt EU-belopp: 12 406 192 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde: Främja lika möjligheter på arbetsmarknaden i Norra Mellansverige
Totalt: 26 730 010 kronor

Framtidsjobb Avesta
Sökande: Avesta kommun
Kontaktperson: Eva Törnblom, 0226-645111
Sökt EU-belopp: 6 116 155 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde: Främja lika möjligheter på arbetsmarknaden i Norra Mellansverige
Totalt: 13 012 972 kronor
GÄVLEBORG
Kontaktperson: Region Gävleborg Magdalena Berglin, 0703450971
Marie-Louise Dangardt, vide ordförande i partnerskapet, 070-414 12 50

Upphandlingsdriven Innovation för Regional Tillväxt
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Magnus Ernström 070-3750108
Sökt EU-belopp: 4 952 165  kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 4 952 166 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, tekniskutveckling och innovation
Totalt: 9 904 330 kronor

Klusterutveckling Hudiksvalls Hydraulik Kluster
Sökande: Hudiksvalls Hydraulikkluster
Kontaktperson: Mats Sundin 070-2120162
Sökt EU-belopp: 2 610 250 kronor
Medfinansiering av Hudiksvalls kommun, Fiber Optic valley, företag.
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, tekniskutveckling och innovation
Totalt: 5 807 370 kronor

Fiber till Gävleborg 1
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Bengt Valdemarsson, 026-650214
Sökt EU-belopp: 14 296 047 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 779 162 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde:  Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (IKT)
Totalt: 28 592 094 kronor

Järvsö Hållbar destination, etapp 2 – Det stora klivet
Sökande: Destination Järvsö AB
Kontaktperson: Roland Hamlin, 070-3314497
Sökt EU-belopp: 4 000 001 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 2 250 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde:  Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 8 000 001 kronor

Framtid – studiehandledare
Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Katarina Löf, 026-648994
Sökt EU-belopp: 2 862 042 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde: Främja lika möjligheter på arbetsmarknaden i Norra Mellansverige
Totalt: 6 336 592 kronor

Ung i Gävleborg
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Carolin Sundberg, 026-650284
Sökt EU-belopp: 37 359 948 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde: Sysselsättningsinitiativet för Unga i Norra Mellansverige 2016
Totalt: 56 404 573 kronor

KIVO
Sökande: Hudiksvalls kommun
Kontaktperson: Per Iversen, 0650-19014
Sökt EU-belopp: 12 440 869 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde: Främja lika möjligheter på arbetsmarknaden i Norra Mellansverige
Totalt: 26 467 281 kronor

VÄRMLAND
Kontaktperson Region Värmland: Eva-Lena Östlin, 070-636 37 09
Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

The wood region – European inovation center
Sökande: Torsby kommun
Kontaktperson: Thomas Stjerndorff, 070-3444567
Sökt EU-belopp: 400 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 100 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, tekniskutveckling och innovation
Totalt: 800 000 kronor

Verksamt Värmland – digitalisering och användardriven utveckling av det entreprenörstödjande systemet
Sökande: Region Värmland
Kontaktperson: Melinda From 070-2490394
Sökt EU-belopp: 4 600 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 3 700 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (IKT)
Totalt: 9 200 000 kronor

NAV för bredbandsfrågor i Värmland
Sökande: Region Värmland
Kontaktperson: Sara Johansson, 054 – 701 10 41
Sökt EU-belopp: 4 116 280 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 2 981 590 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (IKT)
Totalt: 8 232 560 kronor

Hållbar handelsutveckling i staden
Sökande: Filipstads kommun
Kontaktperson: Anne-Lousie Izindre, 0590-61194
Sökt EU-belopp: 1 947 388 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 1 440 000 kronor (medfinansiering sker även från kommuner i Värmland)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (IKT)
Totalt: 5 177 848 kronor

Bredbandsutbyggnad, del 1 i Värmland
Sökande: Region Värmland
Kontaktperson: Sara Johansson, 054 – 701 10 41
Sökt EU-belopp: 30 640 195 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 15 526 580 kronor (medfinansiering sker även från kommuner i Värmland)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde:  Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (IKT)
Totalt: 61 280 391 kronor

Tillväxt i Värmland 2016
Sökande: Länsstyrelsen i Värmlands län
Kontaktperson: Björn Eiderbrant, 010-2247325
Sökt EU-belopp: 5 000 000 kronor
Medfinansiering av Länsstyrelsen Värmlands län: 5 000 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde:  Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.
Totalt: 10 000 000 kronor

Hållbart resande i ett växande Värmland
Sökande: Karlstads kommun
Kontaktperson: Mikael Haster, 054-5404692
Sökt EU-belopp: 9 295 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 4 530 000 kronor
(medfinansering sker även från kommuner mfl)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde:   Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Totalt: 18 665 000 kronor

Värmländska företag satsar på energi, klimat och miljö
Sökande: Länsstyrelsen i Värmlands län
Kontaktperson: Björn Eiderbrant, 010-2247325
Sökt EU-belopp:5 000 000 kronor
Medfinansiering av Länsstyrelsen Värmlands län: 5 000 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde:   Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Totalt: 10 000 000 kronor

ReKo – Resor mot ett koldioxidsnålt samhälle
Sökande: Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Kontaktperson: Erik Sundström, 010-5165981
Sökt EU-belopp: 2 460 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 1 800 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde:Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Totalt: 5 220 000 kronor

Värmlands unga
Sökande: Karlstads kommun
Kontaktperson: Jennie Fröling, 054-5405147
Sökt EU-belopp: 19 738 212 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde: Motverka skolavhopp för unga i Norra Mellansverige
Totalt: 42 648 054 kronor

Värmlandsmodellen
Sökande: Filipstads kommun
Kontaktperson: Jim Frölander, 070-7177732
Sökt EU-belopp: 22 273 922 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde: Främja lika möjligheter på arbetsmarknaden i Norra Mellansverige
Totalt: 50 874 242 kronor

På Väg
Sökande: Studieförbundet Vuxenskolan
Kontaktperson: Jenny Linzie, 0550-230231
Sökt EU-belopp: 12 023 895 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde: Främja lika möjligheter på arbetsmarknaden i Norra Mellansverige
Totalt: 25 582 465 kronor

Ung horisont
Sökande: Karlstads kommun
Kontaktperson: Cecilia Cekestrand, 054-5401416
Sökt EU-belopp: 8 878 694 kronor
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde: Sysselsättningsinitiativet för Unga i Norra Mellansverige 2016
Totalt: 13 385 260 kronor

FAKTA – NORRA MELLANSVERIGE = VÄRMLAND, DALARNA, GÄVLEBORG
EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regional utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2014–2020.

FAKTA – STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET FÖR NORRA MELLANSVERIGE
Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.
Pengarna är fördelade på två fonder; ca 1,2 miljarder svenska kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och 600 miljoner svenska kronor Europeiska Socialfonden (ESF), som ska användas under perioden 2014–2020.
Ansökningarna ställs till myndigheterna, Tillväxtverket respektive ESF-rådet i Norra Mellansverige, som bereder ärendena.
Godkända ansökningar överlämnas till Strukturfondspartnerskapet, som samråder med regionförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Därefter tar partnerskapet ställning till om det aktuella projektet ska prioriteras eller inte.
Strukturfondspartnerskapets ställningstagande är bindande för myndigheterna. Efter det att strukturfondspartnerskapet antingen prioriterat eller inte prioriterat en projektansökan går ärendet tillbaka till respektive myndighet som fattar det formella beslutet.

FAKTA – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN
Projekt inom programmet ska finansieras inom något av fyra insatsområden. Siffrorna i procent anger hur stor del av EU-pengarna i programmet som ska gå till respektive insatsområde.
Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (23 procent).
Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (30 procent).
Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft (31 procent).
Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (16 procent).

FAKTA – EUROPEISKA SOCIALFONDEN
Enligt Socialfondsprogram 2014-2020 ska Europeiska Socialfonden förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå Europa 2020-strategins målsättningar.

Insatserna inom socialfondsprogrammet ska syfta till att:
stimulera kompetensutveckling som stärker deltagande kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden,
förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv,
öka övergångarna till arbete bland kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden, och
underlätta unga kvinnors och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

KONTAKT
BIRGITTA NILSSON
Huvudsekreterare
REGION VÄRMLAND
Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige
Box 1022, 651 15 Karlstad
Tel. 054 701 10 55
Mobil 072 203 94 18
birgitta.nilsson@regionvarmland.se

______________________________________________

STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET NORRA MELLANSVERIGE
Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla den. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

KONTAKT
REGION VÄRMLAND
Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige
Box 1022, 651 15 Karlstad, Sweden
Tel. +46 54 701 10 55
Mobil +46 72 203 94 18
birgitta.nilsson@regionvarmland.se